Skip to content

Apple TV se nezapne? Jak to opravit

7 de Srpen de 2021
ScreenShot2018 09 26at5.31.16PM 5babfc2146e0fb0025a8e19c

Není nic horšího, než si sednout k Apple TV a zjistit, že se nezapne. Pokud se vaše Apple TV úspěšně nezapne, vyzkoušejte tyto opravy, abyste se vrátili k záchvatovému sledování. Informace v tomto článku platí pro všechny modely Apple TV prostřednictvím Apple TV 4K.

Důvody, proč se Apple TV nezapne

Většina důvodů, proč se Apple TV nezapne, souvisí s napájením, kabely a připojeními. Testování je poměrně snadné. Je možné, že Apple TV má softwarový problém. To lze opravit, ale opravit to není snadné. Nechte to na konec.

Jak opravit Apple TV, která se nezapne

Chcete -li zahájit odstraňování problémů s Apple TV, vyhledejte kontrolku. Malá LED dioda je na přední straně Apple TV. Stav světla je vodítkem k pravděpodobnému problému a jeho vyřešení. Poté vyzkoušejte následující opravy.

  1. Restartujte Apple TV. Odpojte Apple TV ze zásuvky. Počkejte pět sekund a poté jej znovu zapojte. Restart může vyřešit mnoho problémů, se kterými se můžete setkat s Apple TV.

  2. Znovu zapojte kabel HDMI. Odpojte kabel HDMI od Apple TV i televize. Poté oba konce znovu zapojte. Tato akce vynutí obnovení signálu. Když je stavová kontrolka Apple TV stabilní, je problém s největší pravděpodobností u televizoru nebo připojení k televizoru.

  3. Zkuste jiný kabel HDMI. Aktuální, který používáte, může být vadný a kořen problému.

  4. Zkontrolujte vstup HDMI. Zkontrolujte, zda je televizor vybaven správným vstupem HDMI pro Apple TV. Na zadní straně televizoru zjistíte, do kterého portu je Apple TV zapojena. Pokud má televizor více portů, zkuste jiný, počínaje HDMI 1 nebo vstupem 1.

  5. Zkontrolujte elektrickou zásuvku. Pokud nevidíte kontrolku Apple TV, ujistěte se, že je Apple TV zapojena do zdi a zásuvka je správně napájena. Pokud zásuvka funguje správně, použijte jiný napájecí kabel Apple TV, pokud je k dispozici.

  6. Obnovte software Apple TV. Pokud kontrolka stavu Apple TV bliká déle než minutu, je na Apple TV pravděpodobně problém se softwarem a je třeba jej obnovit pomocí počítače PC nebo Mac.

Pokud to stále nemůžete zapnout

Existuje omezené množství řešení potíží, které můžete pro svou Apple TV provádět doma. Pokud Apple TV ani po vyzkoušení těchto oprav nefunguje, zavolejte buď na číslo podpory Apple, nebo odneste jednotku do místního Apple Store k opravě. Technik může pro produkt poskytnout náležitou pomoc. Pokud hodláte svou Apple TV uvést do provozu v místním Apple Store, domluvte si schůzku online s Genius Barem. To vám zabrání čekat ve frontě v obchodě.