Skip to content

hexdump – Linux Command – Unix Command

2 de Srpen de 2021
GettyImages sb10064100am 001 57ed9d945f9b586c353e2035

The hexdump Obslužný program Linux zobrazuje zadané soubory-nebo standardní vstup, pokud nejsou zadány žádné soubory-ve formátu určeném uživatelem.

Synopse

Příkaz má následující strukturu: hexdump [-bcCdovx ] -slova [-e format_string ] -slova [-f format_file ] -slova [-n length ] -slova [-sskip ] soubor …

Možnosti příkazu

Příkaz přijímá několik přepínačů, které mění jeho chování:

 • -b: Zobrazení vstupního posunu v šestnáctkové soustavě, za nímž následuje šestnáct mezerou oddělených, tří sloupců, nulových, bajtů vstupních dat, v osmičkách, na řádek.
 • -C: Zobrazte vstupní posun v šestnáctkové soustavě, za nímž následuje šestnáct znaků oddělených mezerou, tři sloupce, mezery a znaky vstupních dat na řádek.
 • -C: Zobrazte vstupní posun v hexadecimálním formátu, za nímž následuje šestnáct mezerami oddělených, dvou sloupců, šestnáctkových bytů, následovaných stejnými šestnácti bajty ve formátu %_p uzavřených v potrubích.
 • -d: Zobrazte vstupní posun v hexadecimálním formátu, za nímž následuje osm mezerou oddělených, pěti sloupců, dvoubajtových jednotek vstupních dat vyplněných nulou, bez znaménka, na řádek.
 • -E format_string: Zadejte formátovací řetězec, který se má použít k zobrazení dat.
 • -F formát_souboru: Zadejte soubor, který obsahuje jeden nebo více řetězců formátu odděleného novým řádkem. Prázdné řádky a řádky, jejichž prvním neprázdným znakem je značka hash, jsou ignorovány.
 • -n délka: Pouze tlumočit délka bajty vstupu.
 • : Zobrazte vstupní posun v hexadecimálním formátu, za nímž následuje osm mezerou oddělených, šesti sloupců, dvoubajtových množství vstupních dat vyplněných nulou, v osmičkách, na řádek.
 • -s ofset: Přeskočit ofset bajtů od začátku vstupu. Ve výchozím stavu, ofset je interpretováno jako desetinné číslo. S předností 0x nebo 0X ofset je interpretováno jako hexadecimální číslo, jinak s úvodní 0 ofset je interpretováno jako osmičkové číslo. Připojování postavy b k nebo m na ofset způsobí, že bude interpretován jako násobek 512, 1024, nebo 1048576, resp.
 • -proti: –proti volba způsobí, že hexdump zobrazí všechna vstupní data. Bez -proti Při volbě je libovolný počet skupin výstupních řádků, které by byly shodné s bezprostředně předchozí skupinou výstupních řádků (kromě vstupních offsetů), nahrazen řádkem tvořeným jednou hvězdičkou.
 • -X: Zobrazte vstupní posun v hexadecimálním formátu, za nímž následuje osm, mezerou oddělené, čtyři sloupce, nulové, dvoubajtové množství vstupních dat, v hexadecimálním formátu, na řádek.

Pro každý vstupní soubor postupně zkopíruje vstup na standardní výstup a transformuje data podle formátovacích řetězců určených –E a –F možnosti v pořadí, v jakém byly zadány.

Formáty

Formátovací řetězec obsahuje libovolný počet formátovacích jednotek oddělených mezerami. Formátovací jednotka obsahuje až tři položky: počet iterací, počet bajtů a formát. Počet iterací je volitelné kladné celé číslo, které má výchozí hodnotu jedna. Každý formát je použit na počet opakování iterace. Počet bajtů je volitelné kladné celé číslo. Pokud je zadán, definuje počet bytů, které mají být interpretovány každou iterací formátu. Pokud je zadán počet iterací nebo počet bajtů, musí být za počet iterací a před počtem bajtů umístěno jedno lomítko, aby se odstranily. Všechny mezery před lomítkem nebo za ním jsou ignorovány. Formát je povinný a musí být obklopen uvozovkami. Je interpretován jako formátovací řetězec ve stylu fprintf, s následujícími výjimkami:

 • Hvězdička nesmí být použita jako šířka pole nebo přesnost.
 • Počet bajtů nebo přesnost pole je povinné pro každého s znak převodu – na rozdíl od výchozího příkazu fprintf, který vytiskne celý řetězec, pokud není zadána přesnost.
 • Konverzní znaky h, l, n, p, a q nejsou podporovány.
 • Jsou podporovány jednoznakové únikové sekvence popsané ve standardu C:
  • : 0
  • : a
  • : b
  • : f
  • : n
  • : r
  • <: t
  • : v

Hexdump také podporuje další řetězce převodu. Podívejte se na manuálovou stránku hexdump pro konkrétní poznámky k použití.