Skip to content

iPad Mini se nezapne? Vyzkoušejte tyto opravy

7 de Červenec de 2021

Pokud se váš iPad Mini po stisknutí tlačítka Domů nezapne, nepanikařte. Oživení tabletu ve většině případů trvá jen několik jednoduchých kroků. Ukážeme vám, co musíte udělat, aby vaše zařízení znovu fungovalo. Pokud se váš iPad Mini nezapne a žádné z těchto řešení nefunguje, bude možná nutné zakoupit nový iPad.

  1. Probuďte iPad. Může být v režimu spánku a není vypnutý. Pokud stisknutí tlačítka Spánek / Probuzení jednou nebo dvakrát nic neudělá, může být iPad vypnutý. Když je iPad úplně vypnutý, baterie se nepoužívá. IPad se zapne, až uvidíte logo Apple.

  2. Zvyšte jas na obrazovce iPadu. Tablet může být zapnutý, ale obrazovka může být příliš tmavá. Vezměte iPad do temné místnosti, otevřete Control Center a zvyšte jas. Chcete-li otevřít Control Center v iOS 12, přejeďte prstem dolů z pravého horního rohu; v iOS 11 a dřívějším přejetím prstem zdola nahoru.

    Nastavení jasu iPadu v iOS 12

  3. Připojte iPad a nabijte ho. Pokud je iPad vypnutý a po stisknutí a podržení tlačítka Wake se nezapne, může být baterie úplně vybitá. Po připojení iPadu počkejte několik minut, abyste zjistili, zda se zobrazuje indikátor baterie nebo zda se zařízení zapne. Automaticky se zapne, když má baterie dostatek energie na probuzení zařízení. Pokud se tento indikátor do hodiny nezobrazí nebo se zobrazí indikátor „připojit k napájení“, zkontrolujte, zda je vše řádně připojeno. Zkuste také použít jiný kabel USB nebo zásuvku. Pokud iPad Mini necháte v horkém autě nebo venku v mrazu, může se vypnout a nemusí se nabíjet. Před spuštěním nebo nabíjením jej zahřejte na pokojovou teplotu. Vyčistěte nabíjecí port, pokud byl iPad na hodinu připojen a nenabíjí se. Nečistoty nebo prach mohou blokovat port, což může bránit jeho schopnosti nabíjet. Pomocí dřevěného nebo plastového párátka vyškrábejte veškeré nečistoty.

  4. Opravte kabelové připojení uvnitř iPadu. Někteří uživatelé byli schopni zapnout své iPady i poté říhnutí iPad. Lehkým poklepáním to může vyrovnat uvolněné kabely, které nedělají pevné spojení. Než tak učiníte, nezapomeňte tablet vypnout a bezpečně zakrýt přední a zadní stranu ručníkem.

  5. Resetujte iPad. Restartování iPadu Mini pomocí postupu restartu iPadu funguje, když je iPad zapnutý. Pokud je iPad vypnutý, proveďte tvrdý reset na iPadu Mini.

  6. Přepněte iPad do režimu obnovení a aktualizujte software. Režim obnovení nevymaže vaše data, ale aktualizuje software pro iPad a přeinstaluje nejnovější verzi iOS.

  7. Vymažte iPad na dálku. Když se iPad nezapne, můžete zkusit použít režim obnovení nebo jej částečně spustit a provést resetování softwaru pomocí vzdáleného vymazání. Pokud můžete iPad takto vymazat, aktualizujte jej na nejnovější verzi iOS a opravte vše, co způsobilo, že se nespustil. Normální reset iPadu zahrnuje přístup k nastavení iPadu zevnitř zařízení. IPad nelze resetovat, pokud se iPad nespustí.

  8. Vezměte iPad k odborníkovi. Pokud výše uvedená řešení nefungovala, odneste iPad do autorizovaného servisu. Může dojít k hardwarovému problému, který opravy softwaru nevyřeší. Vyhledejte odborníka v liště Apple Genius nebo v Apple Certified Repair Center.