Skip to content

Jak používat sloupce na stránkách Apple iWork

7 de Září de 2021
iwork box 37562a7a77bf484191b7a94c953f7892

Sloupce jsou skvělý způsob, jak přidat profesionální vzhled marketingovým materiálům, jako jsou brožury a brožury. Jsou také nezbytností, pokud vytváříte zpravodaj. Tyto pokyny platí pro všechny aktuálně podporované verze stránek.

Jak vložit sloupce

Pomocí možností formátování sloupců programu vložte do dokumentu v režimu na šířku až 10 sloupců. Klikněte Inspektor > Rozložení > Rozložení. V Sloupce do pole zadejte požadovaný počet sloupců. Zadejte text jako obvykle. Když dosáhnete konce sloupce, text se automaticky přenese do dalšího sloupce.

Upravte šířku a svod vašich sloupců

Chcete-li upravit šířku sloupce, poklepejte na libovolnou hodnotu v seznamu Sloupec a zadejte nové číslo. Toto přepsání upraví šířku všech sloupců v dokumentu. Chcete -li pro jednotlivé sloupce zadat různé šířky, zrušte výběr Rovná šířka sloupce. Můžete také upravit svod nebo mezeru mezi jednotlivými sloupci. Poklepejte na libovolnou hodnotu v seznamu Žlab a zadejte nové číslo.