Skip to content

Jak to opravit, když mapy Apple nefungují

31 de Červenec de 2021
how to fix it when apple maps is not working 297145fe7c2a40c1b6aced246339b151

Aplikace iPhone Maps je mapová a navigační aplikace společnosti Apple. Navzdory katastrofálnímu spuštění v systému iOS 6 aplikace Mapy brzy splnila potřeby majitelů iPhone na cestách. I přes vysokou úroveň podpory a popularity může být aplikace občas chybná. Aplikace Mapy zobrazuje nesprávnou polohu, GPS nefunguje správně nebo aplikace Apple Maps nefunguje vůbec. Každý z těchto problémů – a další – může reagovat na opravy, které můžete v telefonu použít. Informace v tomto článku platí pro iPhony s iOS 13 až iOS 7. Některé z chyb, se kterými se můžete setkat v aplikaci Mapy, jsou:

 • Aplikace Apple Maps selhává.
 • Hlas v Mapách nefunguje.
 • Poloha iPhonu není v Mapách přesná.
 • GPS v Mapách nefunguje.
 • Služby určování polohy nefungují.
 • Poloha není k dispozici.

Příčina nefunkčních map Apple

Chyby nebo závady aplikace Apple Maps se mohou objevit, když uživatel vybere nesprávná nastavení související s daty mapy nebo jak je může iPhone používat. Protože aplikace Mapy využívá k přesnému zobrazení informací GPS a internet nebo mobilní připojení, jakékoli přerušení těchto služeb může způsobit nesprávné směrování nebo nesprávné umístění.

Jak to opravit, když aplikace Mapy pro iPhone nefunguje

Problémy spojené s aplikací Apple Maps pro iOS se velmi liší, takže je třeba vyzkoušet několik oprav. Zde jsou některá z nejefektivnějších řešení, o nichž je známo, že fungují, když vaše aplikace Mapy pro iPhone nefunguje správně:

 1. Restartujte aplikaci Mapy pro iPhone. Pokud aplikace Mapy pro iPhone nefunguje správně, je jedním z nejlepších a nejrychlejších způsobů, jak ji opravit, aplikaci úplně zavřít a poté znovu otevřít. Návrat na domovskou obrazovku nebo přepnutí na jinou aplikaci nezavře aplikaci Mapy. Přejeďte prstem ze spodní části obrazovky nahoru, vyhledejte aplikaci Mapy pro iPhone a poté ji zavřete přejetím nahoru.

 2. Restartujte iPhone. Restartováním iPhonu lze resetovat aplikaci Mapy a odstranit všechny chyby, kvůli kterým nefunguje správně.

 3. Vypněte režim Letadlo. Pokud se vám zobrazí chyba Map Apple, která říká, že se váš iPhone nemůže připojit, je možné, že je zapnutý režim Letadlo a zařízení iOS se nemůže připojit k serverům Apple pomocí Wi-Fi nebo mobilní sítě. Pokud je režim Letadlo vypnutý, zapněte jej, počkejte 30 sekund a poté jej znovu vypněte. Tím se obnoví vaše připojení a může být vyřešen problém s aplikací Mapy.

 4. Vypněte Wi-Fi. Váš iPhone se může připojit k bezdrátové síti bez funkčního přístupu k internetu. Vypněte Wi-Fi a nechte aplikaci Mapy místo toho používat mobilní signál.

 5. Zapněte Bluetooth. Pokud máte potíže s připojením aplikace Mapy k autu nebo jinému zařízení, zkontrolujte, zda má iPhone zapnuté Bluetooth. Mohlo to být omylem vypnuto.

 6. Vypněte Bluetooth. Je známo, že připojení k jinému zařízení, jako je například Fitbit tracker, pomocí Bluetooth narušuje mobilní připojení iPhone a připojení Wi-Fi, což způsobuje, že Mapy iPhone nefungují. Pokud Bluetooth nepotřebujete, vypněte jej a zjistěte, zda to pomáhá.

 7. Zkontrolujte služby určování polohy. Pokud zjistíte, že GPS zařízení iPhone nefunguje, mohlo být povolení GPS zakázáno. Znovu jej zapněte tím, že přejdete na Nastavení > Soukromí > Poziční služby. Pokud je povolena služba určování polohy a stále se vám zobrazuje chyba zařízení iPhone, že služby určování polohy nefungují, vypněte ji, počkejte několik sekund a poté ji znovu zapněte.

 8. Zkontrolujte nastavení polohy aplikace Mapy. Kromě aktivace obecných služeb určování polohy zařízení musíte také aplikaci Mapy udělit konkrétní oprávnění k používání této funkce. Chcete -li to provést, přejděte na Nastavení > Mapy > Umístění > Při používání aplikace.

 9. Povolit mobilní data. Pokud aplikace Mapy nefunguje správně, může se stát, že se nebudete moci připojit k preferované mobilní síti. I když je deaktivace mobilních dat dobrým způsobem, jak ušetřit na nadměrném využití dat, může si s aplikací Mapy hrát, když není k dispozici signál Wi-Fi a může způsobit, že poloha iPhonu bude nepřesná.

 10. Nastavte hlasovou úroveň pro Mapy iPhone. Když hlas v Mapách iPhone nefunguje podle očekávání, nebo vůbec, přejděte na Nastavení > Mapy > Řízení a navigace a vyberte Nízký, Normálnínebo Hlasitá hlasitost. Li Bez hlasu je vybráno, nebudete slyšet hlas.

 11. Vypněte okolní reproduktory Bluetooth. Pokud neslyšíte aplikaci Mapy pro iPhone, vypněte všechny okolní reproduktory Bluetooth. Aplikace možná odesílá hlasové vyprávění do reproduktorů Bluetooth místo do vašeho auta nebo jiného zařízení.

 12. Obnovit polohu a soukromí. Pokud se vám na iPhonu zobrazí chyba, že místo není k dispozici, resetujte nastavení Umístění a soukromí tím, že přejdete na Nastavení > Všeobecné > Resetovat > Obnovit polohu a soukromí.

 13. Obnovte nastavení sítě. Tento proces odstraní uložená hesla k Wi-Fi, ale může vyřešit některé problémy s připojením aplikace Mapy na iPhonu.

 14. Odinstalujte a znovu nainstalujte aplikaci Mapy. Pokud aplikace Apple Maps na iPhonu nefunguje správně, odstraňte ji stejně jako jakoukoli jinou aplikaci pro iOS a poté ji znovu nainstalujte z App Store.

 15. Uvolněte úložiště. Když aplikace Mapy pro iPhone náhodně havaruje, problémem může být nedostatek úložného prostoru v zařízení. Smazáním některých velkých aplikací nebo souborů videa se může uvolnit místo, které může aplikace Mapy využívat. K zálohování souborů před jejich odstraněním použijte službu cloudového úložiště, jako je iCloud, Disk Google, OneDrive nebo Dropbox.

 16. Obnovte tovární nastavení zařízení iOS. Toto by mělo být poslední řešení, které vyzkoušíte, protože je časově náročné a odstraní z iPhonu všechny vaše osobní údaje a data.