Skip to content

Příkaz Linux „Instalovat“

2 de Srpen de 2021
close up of woman s hands using laptop at home 177717630 57e453b15f9b586c35c0dccb

Příkaz install v systémech Linux kopíruje soubory kombinací několika příkazů do jednoho. Příkaz install používá příkazy cp, chown, chmod a strip. Příkaz install by však neměl být používán k instalaci aplikací, které jsou připraveny k použití. Ty by měly být staženy a nainstalovány pomocí systému pro správu balíčků distribuce Linuxu.

Nainstalujte syntaxi příkazu

Správná syntaxe příkazu install obsahuje možnosti, zdrojový soubor a cílový soubor. Nainstalujte [OPTION]… ZDROJ ZDROJE
Nainstalujte [OPTION]… ZDROJ … ADRESÁŘ
Nainstalujte [OPTION]… -t ZDROJ ADRESÁŘE
Nainstalujte [OPTION]… -d ADRESÁŘ

Toto jsou možnosti, kterými se řídí instalace příkaz:

 • –záloha[=CONTROL] vytvoří zálohu každého existujícího cílového souboru.
 • -b je jako –záloha ale argument nepřijímá.
 • -C je (ignorováno).
 • -d, –adresář bude zacházet se všemi argumenty jako s názvy adresářů; vytvořit všechny komponenty zadaných adresářů.
 • -D vytvoří všechny hlavní součásti DEST kromě posledního, poté zkopíruje SOURCE do DEST. Je to užitečné v prvním formátu výše.
 • -G, –skupina=SKUPINA nastavuje skupinové vlastnictví.
 • -m, -režim=REŽIM nastavuje režim oprávnění (jako v chmod), místo rwxr-xr-x.
 • , –majitel=MAJITEL nastavuje vlastnictví (pouze superuživatel).
 • -p, -zachovat časová razítka aplikuje časy přístupu/úprav zdrojových souborů na odpovídající cílové soubory.
 • -s, –pás tabulky symbolů proužků. Je to užitečné pouze pro první a druhý formát výše.
 • -S, –přípona=PŘÍPONA přepíše obvyklou příponu zálohy.
 • -proti, –verbózní vytiskne název každého adresáře, jak je vytvořen.
 • -z, –context-KONTEXT nastavuje kontext zabezpečení souborů a adresářů SELinux.
 • –Pomoc zobrazuje nápovědu a východy.
 • –verze vydává informace o verzi a opouští.

Přípona zálohy je ~ pokud není nastaveno pomocí –přípona nebo proměnná prostředí SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Metodu řízení verzí lze vybrat pomocí –záloha možnost nebo prostřednictvím proměnné prostředí VERSION_CONTROL. Toto jsou hodnoty:

 • žádný, vypnutý nikdy nezálohujte (i když –záloha je dáno).
 • číslovaný, t provádí číslované zálohy.
 • stávající, nula je očíslován, pokud existují číslované zálohy: jinak; je to jednoduché.
 • jednoduché, nikdy vždy provádějte jednoduché zálohy.

Úplná dokumentace pro příkaz install je udržována jako příručka Texinfo. Pokud jsou na vašem webu správně nainstalovány informační a instalační programy, zadejte příkaz info instalace by měl mít přístup k úplnému manuálu. Použijte příkaz man (muž) a podívejte se, jak se ve vašem počítači používá příkaz.

Příklad příkazu Install

Následující příkaz nabízí příklad, jak použít příkaz install Linux ke kopírování souborů. Každá složka a soubor by měly být přizpůsobeny vaší situaci. $ install -D /source/folder/*.py/destination/folder

Tady, -D možnost se používá ke kopírování souborů .py ze souboru /zdroj/složka do /cílová složka složku. Opět všechno kromě Nainstalujte a -D by měly být změněny tak, aby odpovídaly vašim souborům a složkám. Pokud potřebujete vytvořit cílovou složku, použijte tento příkaz, například: $ install -d /destination /folder