Skip to content

Co je ENIAC?

6 de Červenec de 2021
what is eniac 4172242 73027990292d4a6ea7bc3f7880d6f57f

ENIAC je první elektronický počítač na světě. Jako samostatné zařízení nepodporovalo vytváření sítí, ačkoli usnadňovalo síť lidí, kteří jej po celá léta používali na podporu snah o druhou světovou válku. Záleželo to na sadě elektronek, tranzistorů a dalších typických elektronických nástrojích, spíše než na dnešních integrovaných obvodech. Ačkoli sahá až do 40. let 20. století, měl zásadní a trvalý vliv na technologii, na kterou se dnes spoléháme.

Co je ENIAC?

ENIAC je zkratka pro Electronic Numerical Integrator and Computer. Také známý jako The Giant Brain, to byl první programovatelný univerzální elektronický digitální počítač. Ve 40. letech 20. století začal fyzik John Mauchly pracovat na svém konceptu elektronického počítacího stroje při výuce na Moore School of Electrical Engineering na University of Pennsylvania, která byla centrem válečných výpočtů. Americká armáda potřebovala rychlejší počítač pro výpočet trajektorie dělostřeleckých granátů během druhé světové války a financovala jeho práci na vývoji takového stroje. S pomocí svého partnera J. Prespera Ekerta mladšího Mauchly krátce po skončení války dokončil ENIAC. ENIAC se liší od mechanických počítačů, které šly před ním a které mohly provádět výpočty, ale bylo obtížné je programovat. ENIAC neměl jedinou pohyblivou mechanickou část. Místo toho to byl stroj složený z několika jednotek, který měl přibližně 18 000 elektronek, několik kilometrů kabeláže a 40 černých osm stopových panelů. Bylo to obrovské, vážící 30 tun a zabíralo suterén školy Moore School o rozměrech 50 x 30 stop. Spolu s dalšími počítači, které také používaly elektronky, byl ENIAC znám jako počítač první generace. ENIAC mohl provést až 5 000 přírůstků za sekundu, o několik řádů rychleji než jeho předchůdci. A na rozdíl od svých předchůdců jej bylo možné přeprogramovat na různé úkoly.

Programátoři zadávají program do ENIAC

Jak ENIAC fungoval

I přes svou pokročilou technologickou vyspělost vyžadoval ENIAC programátory, aby plnili svou funkci. V té době pracovalo na Pensylvánské univerzitě více než 80 žen jako programátorky nebo počítače, jak se jim říkalo, a ručně počítaly balistické trajektorie – složité diferenciální rovnice. Šest z těchto žen bylo vybráno jako první programátorky ENIAC: Fran Bilas, Betty Jennings, Ruth Lichterman, Kay McNulty, Betty Snyder a Marlyn Wescoff. Tito programátoři fyzicky nakonfigurovali balistický program americké armády na ENIAC pomocí 3 000 přepínačů, desítek kabelů a digitálních zásobníků k fyzickému směrování dat a programových pulzů v celém stroji. Zadali by program do ENIAC pomocí kombinace kabeláže a tří přenosných funkčních tabulek. Každá tabulka funkcí obsahovala 1200 desetisměrných přepínačů pro zadávání tabulek čísel. Pro laiky vypadal proces programování ENIAC jako oprava telefonních hovorů v telefonní ústředně, i když byl složitější a mohl trvat týdny. Jakmile byly instrukce naprogramovány, ENIAC vypočítal program elektronickou rychlostí – zdokonalení oproti technologii čtečky karet, která obvykle doručovala instrukce do počítačů pomaleji. Vynálezci ENIAC tvrdili, že jejich elektronický počítač dokáže vypočítat matematické úlohy 1 000krát rychleji, než bylo možné dříve. Odhaduje se, že do konce druhé světové války provedl ENIAC více výpočtů, než bylo do té doby úspěšně dokončeno v lidské historii.

ENIAC, jak je vidět na Mooreově škole

Trvalý vliv ENIAC

Vzhledem ke své utajované a strategické povaze udržovala americká vláda existenci ENIAC přísně střeženým tajemstvím až do konce druhé světové války. Veřejnost se o počítači dozvěděla v roce 1946, kdy ministerstvo války v tiskové zprávě odhalilo ENIAC a New York Times o tom zveřejnil příběh. ENIAC byl později použit k řešení problémů v jaderné fyzice, včetně výpočtu pokynů pro první vodíkovou bombu. Mauchly a Eckert založili společnost Eckert-Mauchly Computer Corporation, první počítačovou společnost. Dnes je část ENIAC vystavena v Smithsonian Institution ve Washingtonu, DC