Skip to content

Co je online spolupráce?

13 de Srpen de 2021
GettyImages 678879957 5895714b3df78caebc6d5f5d

Online spolupráce se týká nástrojů a platforem, které lidé používají ke spolupráci v rámci digitálního prostředí. Ve většině případů se týká toho, jak lidé spolupracují přes internet. Online spolupracovníci mohou spolupracovat na textových dokumentech, prezentacích PowerPointu, videochatech nebo podrobných projektech brainstormingu. Myšlenka je taková, že uživatelé nemusí být ve stejné místnosti současně, aby mohli spolupracovat. K dispozici je mnoho nástrojů pro online spolupráci. Webová konference umožňuje lidem setkávat se online a předvádět prezentace, ale nemusí to být totéž jako nástroj online spolupráce. Online spolupráce konkrétně zahrnuje tým, který pracuje společně, často ve stejnou dobu a na stejných projektech a dokumentech.

Jaké jsou funkce online nástroje pro spolupráci?

Úspěšný nástroj online spolupráce musí být snadno použitelný a nastavitelný. Musí být bezpečný, s funkcemi, které uživatelům umožňují sdílet informace vizuálními i textovými prostředky – ať už je to pro daný úkol nezbytné. Pokud například chcete uspořádat online brainstorming, pomůže vám to mít nástroje pro mapování mysli a vývojový diagram, něco jako tabuli. Možná budete chtít také rychle sdílet poznámky nebo soubory, upravovat kalendáře nebo posílat oznámení o změnách projektu.

Je online spolupráce bezpečná?

Většina nástrojů pro online spolupráci má funkce zabezpečení, které řídí a zakazují přístup k projektům. Většina nástrojů také nabízí šifrování, další vrstvu zabezpečení, která činí dokumenty nečitelnými pro kohokoli bez přihlašovacích údajů. Některé programy umožňují uživatelům upravit úrovně autorizace pro každého účastníka. To znamená, že zatímco někteří lidé budou moci pouze prohlížet nebo číst dokument, jiní mohou provádět změny nebo je dokonce mazat.

Jak může online spolupráce pomoci podnikům?

Virtuální spolupráce je dobrá pro organizace jakékoli velikosti, pokud existuje vzájemný zájem o práci na dálku. Klienti i kolegové mohou těžit z nástrojů poskytovaných nástroji pro online spolupráci. Stále více zaměstnavatelů přechází na digitální a umožňuje částečně nebo zcela vzdálené pracovní síly. Online spolupráce efektivně umožňuje zaměstnancům zmenšit vzdálenosti mezi sebou. Mohou pracovat společně na stejných projektech současně, jako by byli všichni ve stejné místnosti. To znamená, že projekty lze provádět mnohem rychleji, protože není nutné posílat dokumenty tam a zpět mezi úřady.