Skip to content

Glosář e -mailových podmínek

8 de Září de 2021
GettyImages 170535517 57c78d5c5f9b5829f4cb3a7f 7083d62f44b9470f95009b444643052a

Nejste si jisti, co znamená podpora IT se serverem IMAP? Zajímá vás, co přesně je v e -mailu hlavička „Od“? Najděte nejběžnější e-mailové termíny definované v tomto slovníku pojmů.

APOP (Authenticated Post Office Protocol)

APOP, zkratka pro Authenticated Post Office Protocol, je rozšířením protokolu Post Office Protocol, který umožňuje zasílání hesel v šifrované podobě. APOP je bezpečnější než běžné ověřování pomocí prostého textu POP, ale také trpí vážnými nedostatky.

Příloha

Příloha je soubor (například obrázek, textový dokument nebo soubor mp3), který je odeslán spolu s e -mailovou zprávou.

Zpětný rozptyl

Zpětný rozptyl je zpráva o selhání doručení generovaná nevyžádanou poštou, která jako odesílatele používala nevinnou e -mailovou adresu třetí strany (na kterou adresu je doručena zpráva o selhání doručení).

Base64

Base64 je metoda kódování libovolných binárních dat jako text ASCII, která se má použít například v těle e -mailu.

Skrytá kopie (slepá kopie)

Skrytá kopie, zkratka pro „slepou kopii“, je kopie e -mailové zprávy odeslané příjemci, jehož e -mailová adresa se ve zprávě nezobrazuje (jako příjemce).

Seznam blokovaných

Obvykle se nazývá černá listina (moderní termín je blocklist), seznam blokovaných osob shromažďuje známé zdroje spamu. E -mailový provoz lze poté filtrovat podle seznamu blokovaných osob a odstranit tak spam z těchto zdrojů.

Kopie

Kopie, zkratka pro „kopii“, je kopie e -mailové zprávy odeslané příjemci, jehož e -mailová adresa je uvedena v poli záhlaví kopie zprávy.

Emailová adresa

E -mailová adresa je název elektronické schránky, která může přijímat (a odesílat) e -mailové zprávy v síti (jako je internet nebo místní síť, která není připojena k širšímu internetu).

Tělo e -mailu

Tělo e -mailu je hlavní částí e -mailové zprávy, která obsahuje text zprávy, obrázky a další data (například připojené soubory).

E -mailový klient

E -mailový klient je program (například na počítači nebo mobilním zařízení), který slouží ke čtení a odesílání elektronických zpráv.

Záhlaví e -mailu

Řádky záhlaví e -mailu tvoří první část e -mailové zprávy. Obsahují informace používané k ovládání zprávy a jejího přenosu a také metadata, jako jsou předmět, původ a cílová e-mailová adresa, cesta, kterou e-mail vede, a možná i jeho priorita.

E -mailový server

E -mailový server je program běžící u poskytovatelů internetových služeb a velkých webů používaných k přepravě pošty. Uživatelé obvykle neinteragují s e -mailovými servery přímo: e -mail je odeslán pomocí e -mailového klienta na e -mailový server, který jej doručí do e -mailového klienta příjemce.

Z

Pole záhlaví „Od:“ v e -mailu obsahuje autora zprávy. Musí obsahovat e -mailovou adresu a lze přidat také jméno.

GB

GB (gigabajt) se skládá z 1 000 MB (megabajtů) nebo 10⁹ (1 miliarda) bajtů. Bajt je základní jednotka elektronického ukládání informací tvořená 8 bity; každý bit má dva stavy (zapnuto nebo vypnuto).

IMAP (Internet Messaging Access Protocol)

IMAP, zkratka pro Internet Messaging Access Protocol, je internetový standard, který popisuje protokol pro načítání pošty ze serveru elektronické pošty (IMAP). IMAP umožňuje e -mailovým programům přístup nejen k novým zprávám, ale také ke složkám na serveru. Akce jsou synchronizovány mezi více e -mailovými programy připojenými přes IMAP.

IMAP IDLE

IMAP IDLE je volitelným rozšířením protokolu IMAP pro přístup k e-mailu, který umožňuje serveru odesílat klientovi nové zprávy v reálném čase. Místo toho, aby váš e -mailový program každých několik minut kontroloval novou poštu, umožňuje IMAP IDLE serveru upozornit váš e -mailový program na nové zprávy. Příchozí poštu můžete okamžitě vidět.

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

LDAP, zkratka pro Lightweight Directory Access Protocol, definuje způsob, jak vyhledávat a upravovat informace na bílých stránkách. Pomocí LDAP mohou e -mail, groupware, kontakty a další software přistupovat a manipulovat se záznamy na adresářovém serveru.

Seznam-Odhlásit se

List-Unsubscribe je volitelný řádek záhlaví e-mailu, který umožňuje správcům seznamů adres určit způsob odhlášení ze seznamu adresátů nebo zpravodaje. E-mailové programy a webové e-mailové služby mohou pomocí této hlavičky nabídnout snadný způsob odhlášení z odběru.

Mailto

Mailto je značka HTML, která umožňuje návštěvníkům stránek kliknout na odkaz, který ve výchozím e -mailovém programu vytvoří novou zprávu. Je možné nastavit nejen výchozího příjemce e -mailu, ale také výchozí obsah předmětu a textu zprávy.

MIME (víceúčelová internetová rozšíření pošty)

MIME, zkratka pro Multipurpose Internet Mail Extensions, určuje způsob odesílání jiného obsahu než textu ASCII e -mailem. Libovolná data jsou kódována jako text ASCII pro MIME.

Phishing

Phishing je podvodný postup, při kterém jsou soukromá data shromažďována na webových stránkách nebo prostřednictvím e -mailu navrženého tak, aby vypadal jako důvěryhodná třetí strana. Podvody typu phishing (z „lovu hesel“) obvykle zahrnují e -mail upozorňující uživatele na problém s jeho bankou nebo jiným účtem.

POP (Post Office Protocol)

POP (Post Office Protocol) je internetový standard, který definuje e -mailový server a způsob, jak z něj získávat poštu. Na rozdíl od IMAP umožňuje POP pouze e -mailovému klientovi stahovat poslední zprávy, které mají být spravovány v klientovi a na zařízení.

PST (soubor osobních složek)

PST, zkratka souboru Personal Folders File, je formát používaný aplikací Microsoft Outlook k místnímu ukládání dat. Soubor PST obsahuje e-maily, kontakty, poznámky, seznam úkolů, kalendáře a další data aplikace Outlook.

Kryptografie veřejného klíče

Kryptografie veřejného klíče používá klíč se dvěma částmi. Část veřejného klíče se používá k šifrování výhradně pro příjemce, jehož část soukromého klíče je použita k dešifrování. Aby byla kryptografie veřejného klíče bezpečná, je důležité, aby soukromou část klíče znal pouze zamýšlený příjemce.

RFC (žádost o komentář)

Request For Comments (RFC) je formát, ve kterém jsou publikovány internetové standardy. RFC relevantní pro e -maily jsou publikovány pracovní skupinou Internet Engineering Task Force (IETF) a zahrnují RFC 821 pro SMTP, RFC 822, který určuje formát internetových e -mailových zpráv, nebo RFC 1939, který stanoví protokol PO.

S/MIME

S/MIME je standard pro zabezpečené e -mailové zprávy. Zprávy S/MIME nabízejí autentizaci odesílatele pomocí digitálních podpisů a lze je zašifrovat, aby byla zajištěna ochrana osobních údajů.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

SMTP, zkratka pro Simple Mail Transfer Protocol, je protokol používaný pro odchozí e -maily na internetu. Definuje formát zprávy a postup pro směrování zpráv přes internet ze zdroje do cíle prostřednictvím e -mailových serverů.

Spam

Spam je nevyžádaný e -mail. Ne každý nevyžádaný e -mail je však spam. Většina spamu je rozesílána hromadně na velké množství e -mailových adres a inzeruje nějaký produkt nebo – podstatně méně často – politické hledisko.

Spammer

Nevyžádaná pošta je osoba nebo subjekt (například společnost), který odesílá nevyžádané e -maily

Spamvertise

Něco je spamováno, když je propagováno (nebo se pouze objevuje) ve spamu. Tento výraz se běžně používá u webových stránek nebo e -mailových adres, které jsou součástí těla nevyžádaného komerčního e -mailu.

Předmět

„Předmět“ e -mailové zprávy by měl být krátkým shrnutím jejího obsahu. E -mailové programy jej obvykle zobrazují na displeji schránky společně s odesílatelem.

Navíjení vláken

Threadjacking (také threadhacking) je odklonit původní téma ve vlákně e -mailu, zejména v seznamu adresátů. Threadjacking se může vztahovat i na další konverzace na internetu, samozřejmě, řekněme na nástěnkách, blozích nebo stránkách sociálních sítí. Ať už podproces vlákna změní předmět tak, aby odrážel změnu v předmětu, nebo zachová původní předmět e -mailu, převzetí vlákna lze v každém případě považovat za stahování vláken.

Na

Řádek Komu: e -mailu obsahuje jeho primárního příjemce nebo příjemce. Všichni příjemci v řádku Komu: jsou viditelní pro všechny ostatní příjemce, případně ve výchozím nastavení.

Unicode

Unicode je způsob, jak reprezentovat znaky a symboly na počítačích a zařízeních s podporou většiny světových systémů pro psaní (včetně afrických, arabských, asijských a západních).

Webový e-mail

Webový e-mail poskytuje e-mailové účty, ke kterým je přístup prostřednictvím webového prohlížeče. Rozhraní je implementováno jako webová stránka, která poskytuje přístup k různým funkcím, jako je čtení, odesílání nebo organizování zpráv.

Červ

Červ je program nebo skript, který se sám replikuje a pohybuje se po síti, obvykle cestuje zasíláním nových kopií sebe e -mailem. Mnoho červů nemá žádný negativní účinek kromě spotřeby zdrojů, ale někteří budou provádět škodlivé akce.