Skip to content

Jak obnovit nebo importovat Opera Mail ze zálohy

3 de Srpen de 2021
OperaMail 5b1a94fe1d64040037d5e3eb

Chcete obnovit Opera Mail ze zálohy nebo importovat své poštovní účty a zprávy do nejnovější verze? Pokud přenášíte poštu do nového počítače nebo jste poškodili soubor pošty a chcete obnovit zálohu, v aplikaci Opera Mail to lze snadno provést. E -mailový klient Opera Mail prošel mnoha verzemi. Ve verzích 2 až 12 byl součástí webového prohlížeče Opera. Byl vydán jako samostatný produkt Opera Mail 1.0 v roce 2013 a je k dispozici pro OS X a Windows. Používá jednu databázi k uchovávání rejstříku vaší pošty na pevném disku, takže můžete obnovit zprávy a importovat je do novějších verzí.

Nalezení vašeho adresáře Opera Mail

Nejprve byste měli vědět, kde se vaše adresáře Opera Mail nacházejí. Program to usnadňuje. Vyberte Nápověda a poté O aplikaci Opera Mail. Můžete vidět cestu k vašemu poštovnímu adresáři, který bude vypadat přibližně takto: C: Users YourName AppData Local Opera Mail Opera Mail mail Tento řetězec můžete zkopírovat a vložit do webového prohlížeče a otevřít a zkontrolovat, zda adresář, pokud si přejete. V níže uvedených pokynech byste měli mít po ruce k procházení vaší pošty. Pokud jste vytvořili záložní kopii zpráv a nastavení, vyhledejte ji, abyste byli připraveni ji importovat podle níže uvedených pokynů.

Import nebo obnova účtů Opera Mail v Opera 1.0

Tyto pokyny platí pro samostatnou Opera 1.0, verzi nabízenou od roku 2013 odděleně od prohlížeče. Chcete-li importovat nebo obnovit Opera Mail z aktuální nebo předchozí verze, jakož i z jiných e-mailových klientů, použijte tyto pokyny.

Starší verze: Obnovte účty a nastavení Opera Mail ze záložní kopie

Tyto pokyny platí pro Opera Mail obsažený ve verzích prohlížeče Opera 7/8/9/10/11/12 Obnovení zpráv a nastavení pro všechny vaše e -mailové účty Opera ze záložní kopie:

 • Vybrat Soubor | Import a export | Importovat poštu… z nabídky v Opeře.
 • Zvýraznit Import z Opery 7. 8. 9.
 • Klikněte Další>.
 • Nyní klikněte Procházet.
 • Jděte na pošta složku, kterou jste dříve zkopírovali jako záložní kopii.
 • Zvýraznit accounts.ini v tomto pošta složku.
 • Klikněte Vyberte Opera 7/8/9/10 soubor nastavení pošty, accounts.ini.
 • Pokud importujete pouze zprávy:
  • Ujisti se Import zpráv je vybráno.
  • Volitelně vyberte stávající účet pod Importovat do: v tomto účtu se zobrazí importované zprávy.
  • Ujisti se Import nastavení není zaškrtnuto.
 • Pokud chcete importovat také nastavení účtu:
  • Ujisti se je vybrána pod Importovat do:.
  • Ujisti se Import nastavení je vybráno.
 • Klikněte Další>.
 • Nyní klikněte Dokončit.