Skip to content

Jak odesílat přílohy souborů pomocí pošty AIM nebo AOL Mail

15 de Září de 2021
email computer button for business contact mail 952958234 5afb681843a1030037fac3a1

Co vědět?

 • Vybrat Komponovat > Vyberte soubory, které chcete připojit. Přejděte k souboru a vyberte Otevřeno.
 • Limit velikosti zprávy AIM Mail a AOL Mail je 25 MB.

Tento článek vysvětluje, jak odesílat přílohy souborů pomocí AIM Mail nebo AOL Mail.

Připojte soubor k e -mailu ve službě AIM Mail nebo AOL Mail

Chcete -li odeslat soubor, přiložte jej k e -mailové zprávě:

 1. Vybrat Komponovat tlačítko pro otevření nové zprávy v aplikaci AIM Mail nebo AOL Mail.

 2. Vybrat Vyberte soubory, které chcete připojit (hledejte kancelářská svorka ikona). Otevře se okno Průzkumníka souborů.

  V aplikaci AOL Mail vyberte tlačítko Soubory k připojení

 3. Přejděte k souboru, který chcete připojit. Vyberte soubor a poté vyberte Otevřeno. Soubor je vložen jako příloha e -mailové zprávy, kterou vytváříte. Názvy souborů přílohy nemohou obsahovat speciální znaky.

  Tlačítko Otevřít v AOL Mail

 4. Chcete -li připojit další soubor, zopakujte předchozí dva kroky.

 5. Zajistěte, aby celková velikost vaší zprávy nepřekročila limit velikosti zprávy AIM Mail a AOL Mail 25 MB.

 6. Pokračujte ve psaní zprávy a po dokončení ji odešlete jako obvykle.

Omezení velikosti zprávy AIM Mail a AOL Mail

25 MB, které můžete odeslat na e -mail, obsahuje text zprávy, záhlaví e -mailů a přílohy. Pokud to vaše zpráva překračuje, použijte službu odesílání souborů.