Skip to content

Jak opravit chyby Libcurl.dll nebyl nalezen nebo chybí

21 de Leden de 2023
llibcurl dll error message 59b2f8e4aad52b0011f3ce6c

Chyby Libcurl.dll jsou způsobeny situacemi, které vedou k odstranění nebo poškození souboru DLL libcurl. V některých případech mohou tyto chyby naznačovat problém s registrem, problém s virem nebo malwarem nebo dokonce selhání hardwaru.

Chyby Libcurl.dll

Existuje několik způsobů, jak se chyby libcurl.dll mohou zobrazit ve vašem počítači. Zde jsou některé z běžnějších:

 • Libcurl.dll nebyl nalezen
 • Tuto aplikaci se nepodařilo spustit, protože nebyl nalezen soubor libcurl.dll. Tento problém může vyřešit přeinstalace aplikace.
 • Nemůže najít [PATH]libcurl.dll
 • Chybí soubor libcurl.dll.
 • Nemůže začít [APPLICATION]. Chybí požadovaný komponent: libcurl.dll. Prosím nainstalujte [APPLICATION] znovu.

Tyto chybové zprávy se mohou objevit při používání nebo instalaci určitých programů, při spouštění nebo vypínání systému Windows nebo dokonce během instalace systému Windows. Kontext chyby je důležitou informací, která bude užitečná při řešení problému. Chyba se může týkat libovolného programu nebo systému, který by mohl využívat soubor v kterémkoli z operačních systémů společnosti Microsoft, včetně Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP a Windows 2000. Tento soubor je s největší pravděpodobností součástí nástroje a knihovny příkazového řádku curl. Některé populární programy, o kterých je známo, že je používají, a proto by mohly být zapojeny do chyby souboru DLL, zahrnují Microsoft Office, Microsoft Teams, Notepad++, OpenOffice, Plex, VMware Workstation a Adobe Photoshop.

Jak opravit chyby Libcurl.dll

Nestahujte libcurl.dll z webu „stahování DLL“. Existuje mnoho důvodů, proč je stahování souboru DLL špatný nápad. Pokud potřebujete kopii tohoto souboru, je nejlepší získat ji z původního, legitimního zdroje. Pokud kvůli chybě nemáte normální přístup k Windows, spusťte systém Windows v nouzovém režimu a proveďte některý z následujících kroků.

 1. Obnovte libcurl.dll z koše. Nejjednodušší možnou příčinou „chybějícího“ souboru libcurl.dll je, že jste jej omylem smazali. Pokud máte podezření, ale koš jste již vysypali, možná jej budete moci obnovit pomocí bezplatného programu pro obnovu souborů. Načtení libcurl.dll pomocí programu pro obnovu souborů je chytrý nápad pouze tehdy, pokud jste si jisti, že jste soubor smazali sami a že před tím, než jste to udělali, fungoval správně.

 2. Znovu nainstalujte program, který používá soubor libcurl.dll. Pokud při použití určitého programu dojde k chybě DLL, přeinstalování programu by mělo nahradit soubor. Pokuste se tento krok dokončit. Pravděpodobným řešením této chyby je přeinstalace programu, který poskytuje soubor libcurl.dll, pokud je to možné. Před přeinstalací možná budete muset zcela odeberte program pomocí bezplatného odinstalačního nástroje, protože některé základní, vestavěné odinstalační programy neodstraní každý jednotlivý zbytek instalačních souborů programu. Pokud některé z těchto souborů zůstanou, mohly by později způsobit stejné nebo jiné chyby DLL.

 3. Stáhnout curl pro Windows. Toto je s největší pravděpodobností původní zdroj tohoto souboru, takže stažení curl by mělo vašemu počítači poskytnout nejnovější verzi souboru libcurl.dll. Po extrahování souborů ze souboru ZIP, který jste stáhli prostřednictvím výše uvedeného odkazu, získejte soubor DLL z této složky a poté jej zkopírujte kamkoli, kde chyba říká, že soubor chybí:

  binlibcurl.dll

  Vyberte 32bitovou verzi na stránce stahování; tím se stáhne libcurl.dll. Pokud používáte 64bitovou verzi, získáte místo toho libcurl-x64.dll.

 4. Pomocí nástroje Obnovení systému můžete vrátit zpět poslední změny systému. Pokud máte podezření, že chyba libcurl.dll byla způsobena změnou důležitého souboru nebo konfigurace, problém by mohl vyřešit nástroj Obnovení systému.

 5. Spusťte antivirovou/malwarovou kontrolu celého systému. Některé chyby DLL mohou souviset s napadením vašeho počítače virem nebo jiným škodlivým softwarem, který poškodil soubor. Chyba, kterou vidíte, může dokonce souviset s nepřátelským programem, který se maskuje jako soubor.

 6. Aktualizujte ovladače pro hardwarová zařízení, která mohou souviset s libcurl.dll. Pokud se vám například při hraní 3D videohry zobrazuje chyba „Chybí soubor libcurl.dll“, zkuste aktualizovat ovladače grafické karty. Tento soubor DLL může nebo nemusí souviset s grafickými kartami; tohle byl jen příklad. Klíčem je zde věnovat velkou pozornost kontextu chyby a podle toho odstraňovat problémy.

 7. Pokud chyby začaly po aktualizaci ovladače konkrétního hardwarového zařízení, vraťte ovladač na dříve nainstalovanou verzi.

 8. Nainstalujte všechny dostupné aktualizace systému Windows. Mnoho aktualizací Service Pack a dalších oprav nahrazuje nebo aktualizuje některé ze stovek souborů DLL distribuovaných společností Microsoft ve vašem počítači. Soubor libcurl.dll může být součástí jedné z těchto aktualizací.

 9. Otestujte paměť a poté otestujte pevný disk. Většinu řešení problémů s hardwarem jsme nechali na poslední krok, ale paměť a pevný disk vašeho počítače lze snadno otestovat a jsou nejpravděpodobnějšími součástmi, které mohou způsobit chyby libcurl.dll, když selžou. Pokud hardware selže v některém z vašich testů, vyměňte paměť nebo pevný disk co nejdříve.

 10. Opravte instalaci systému Windows. Pokud jsou jednotlivé rady pro odstraňování problémů výše neúspěšné, provedení opravy při spuštění nebo opravná instalace by mělo obnovit všechny soubory DLL systému Windows na jejich pracovní verze.

 11. Použijte bezplatný čistič registru k opravě problémů souvisejících s libcurl.dll v registru. Bezplatný program na čištění registru může pomoci odstraněním neplatných položek registru, které by mohly způsobit chybu DLL. Zřídka doporučujeme používat čističe registrů. Tuto možnost jsme zde zahrnuli jako „poslední možnost“ pokusu před dalším destruktivním krokem.

 12. Proveďte čistou instalaci systému Windows. Tím se vymaže vše z pevného disku a nainstaluje se nová kopie systému Windows. Pokud žádný z výše uvedených kroků neopraví chybu, měl by to být váš další postup. Během čisté instalace budou všechny informace na vašem pevném disku vymazány. Ujistěte se, že jste udělali ten nejlepší možný pokus opravit chybu libcurl.dll pomocí kroku odstraňování problémů před tímto.

 13. Odstraňte problém s hardwarem, pokud nějaké chyby přetrvávají. Po čisté instalaci systému Windows může váš problém s knihovnou DLL souviset pouze s hardwarem.