Skip to content

Jaká jsou nastavení AOL Mail POP3?

11 de Srpen de 2021
you ve got mail miniature silver mailbox on white laptop 170224223 57d5c7895f9b589b0a65f617

Než se můžete připojit k e -mailovému účtu AOL prostřednictvím POP3, musíte znát nastavení AOL POP. Poté můžete přistupovat ke svým zprávám AOL Mail v aplikaci Outlook, Mozilla Thunderbird nebo v jiném kompatibilním e -mailovém klientu. K vašemu e -mailovému účtu AOL je také možné přistupovat prostřednictvím IMAP pomocí nastavení AOL IMAP.

Jaká jsou nastavení POP pro poštu AOL?

Pokud se chcete připojit ke svému účtu AOL Mail prostřednictvím POP z jiného e -mailového programu, zadejte následující požadované informace:

  • Adresa serveru AOL Mail POP3: pop.aol.com
  • AOL Mail POP uživatelské jméno: Vaše Krycí jméno AOL Mail (například pokud je vaše adresa [email protected], vaše krycí jméno je „já“)
  • AOL Mail POP heslo: Vaše Heslo AOL Mail
  • Port AOL Mail POP: 995
  • Vyžaduje se AOL Mail POP TLS/SSL: Ano

Konfigurace odchozího e -mailu

Budete také muset nastavit SMTP pro odesílání pošty AOL z libovolného e -mailového klienta. Chcete -li to provést, použijte nastavení serveru AOL SMTP. Tato nastavení jsou stejná jako výše uvedená nastavení POP3, s následujícími výjimkami:

  • Adresa serveru SMTP pro odchozí poštu AOL: smtp.aol.com
  • Odchozí pošta SSL/TLS přístav: 587

Chcete -li chránit své soukromí, povolte šifrování SSL pro příchozí i odchozí poštu.