Skip to content

Regulační dohled přichází do karantény ochrany osobních údajů společnosti Google

6 de Duben de 2022
privacy sandbox hero 2x b01252325a824e4c88df3c3928989e85

Uvedené podmínky a závazky společnosti Google vůči britským regulačním orgánům týkající se jeho Privacy Sandbox byly oficiálně přijaty, takže je nyní ze zákona povinen je dodržovat.

Britský Úřad pro hospodářskou soutěž a trhy (CMA) zahájil formální vyšetřování v lednu 2022, přičemž Google své závazky oznámil zhruba o šest měsíců později, v červnu. Od té doby tito dva spolu s kanceláří Information Commissioner’s Office (ICO) spolupracují na řešení problémů CMA. Zejména to, jak by Privacy Sandbox mohl ovlivnit konkurenci mezi inzerenty a samotnou společností Google.

Primární závazky Privacy Sandbox se soustředí na vyvažování toho, aby bylo procházení webu pro uživatele soukromější a bezpečnější a zároveň umožnilo inzerentům spravedlivý podíl. Má v úmyslu podporovat inzerenty a jejich příjmy, aniž by mezi nimi a vlastními marketingovými praktikami vytvářela nekalou konkurenci, a zároveň nabízí uživatelům větší transparentnost a kontrolu. V souladu s CMA bude Google pokračovat ve vývoji Privacy Sandbox, přičemž bude zvažovat jeho dopad na několik různých faktorů, včetně: relevantní reklamy pro uživatele a jejího vztahu k soukromým údajům a toho, jak hraje se zákony na ochranu soukromí; schopnost vydavatelů a inzerentů generovat příjem; zda by to mohlo společnosti Google poskytnout nespravedlivou reklamní výhodu; a jak je pro Google proveditelné udržet se na technické a finanční úrovni.

Dodržování Obchodní koncept

I když CMA nemá pravomoc mimo Spojené království, Google prohlásil, že má stále v úmyslu uplatňovat tyto závazky na globální úrovni, aby „poskytl plán, jak v tomto vyvíjejícím se sektoru řešit obavy z ochrany soukromí a konkurence“. Nyní, když byly závazky přijaty, Google je hodlá okamžitě implementovat.