Skip to content

Ukládejte méně pošty místně pomocí Thunderbirdu pro IMAP

12 de Září de 2021
How to use PGP encryption with Mozilla Thunderbird Email client 57f9db2a3df78c690f75d8bc

Kolik kopií každého e -mailu v každé složce potřebujete? Je dobré mít je všechny na e -mailovém serveru IMAP, samozřejmě v záložních kopiích v e -mailové službě a lokálně v e -mailovém programu. Pro Mozilla Thunderbird však nemusí být nutné stahovat veškerou vaši novou poštu při každém spuštění a ukládat také gigabajty staré pošty. Ať už používáte Mozillu Thunderbird jen sporadicky nebo chcete ušetřit místo na disku na mobilním počítači, můžete jej nastavit tak, aby do vašeho počítače ukládal pouze nejnovější zprávy. Pokyny v tomto článku platí pro Mozilla Thunderbird 68.4.2 nebo vyšší pro Windows 10, 8 nebo 7, Mac OS X 10.9 nebo vyšší a GNU/LINUX.

Nechte loňské e -maily na serveru

Nastavte si Mozilla Thunderbird, aby lokálně uchovávalo jen určité množství pošty pro rychlé vyhledávání v účtu IMAP. Co se považuje za nedávné, je většinou na vás.

 1. Spusťte Mozilla Thunderbird.

 2. Vybrat Jídelní lístek ikonu v pravém horním rohu okna Pošta a vyberte Možnosti.

 3. Vybrat Nastavení účtu v nabídce Možnosti.

  Snímek obrazovky s nastavením účtu v nabídce Možnosti Thunderbirdu

 4. Vybrat Synchronizace a úložiště v levém podokně okna Nastavení účtu. Pokud máte v Thunderbirdu nastaveno více účtů, vyberte Synchronizace a úložiště kategorii pro účet, který chcete změnit.

  Screenshot synchronizace a úložiště v nastavení účtu

 5. Vybrat Synchronizovat nejnovější pod Místo na disku.

  Screenshot Synchronize the latest recent under Disk Space

 6. Vyberte dobu, po kterou má Mozilla Thunderbird uchovávat místní kopii vašich e -mailů. Vybrat 6 měsíců, například mít šest měsíců e -mailu k dispozici offline pro rychlejší možnosti vyhledávání. V rozevíracím seznamu Synchronizovat nejnovější můžete vybrat Dny, Týdny, Měsíce nebo Roky.

  Snímek obrazovky Synchronizovat nejnovější možnosti

 7. Vybrat OK Chcete -li změny použít, zavřete okno Nastavení účtu a vraťte se na hlavní obrazovku v aplikaci Thunderbird Mail.

Hledat všechny zprávy v Thunderbirdu

Starší zprávy se stále zobrazují ve složkách účtu IMAP. Je to jen text zprávy, který není uložen ve vašem počítači pro rychlejší přístup. Pokud odstraníte takovou starší zprávu, bude odstraněna také ze serveru IMAP. Můžete prohledávat veškerou poštu, včetně pošty, která je na serveru k dispozici pouze celá.

 1. Spusťte Thunderbird.

 2. Vybrat Jídelní lístek ikonu v pravém horním rohu okna Pošta a vyberte Nalézt.

  Snímek obrazovky z nabídky Najít v Thunderbirdu

 3. Vybrat Hledat zprávy otevřete okno Hledat zprávy.

  Snímek obrazovky se zprávami hledání v nabídce Najít

 4. Vybrat Spusťte vyhledávání na serveru zaškrtávací políčko.

  Snímek obrazovky okna Hledat zprávy

 5. Vyberte parametry vyhledávání, které chcete použít, například Předmět obsahuje a jakákoli slova, která chcete hledat, pak vyberte Vyhledávání.