Skip to content

Databáze pro začátečníky

6 de Červenec de 2021
boy student programming at computer in dark classroom 922709192 5be618f4c9e77c00517709dc

Na první pohled by se databáze mohla zdát jako tabulka; prezentuje data uspořádaná do sloupců a řádků. Tím ale podobnost končí, protože databáze je mnohem výkonnější.

Co může databáze dělat?

Pokud je databáze relační, což je většina databází, záznamy křížových odkazů v různých tabulkách. To znamená, že můžete vytvářet vztahy mezi tabulkami. Pokud jste například propojili tabulku Zákazníci s tabulkou Objednávky, můžete najít všechny nákupní objednávky z tabulky Objednávky, které kdy zpracoval jeden zákazník z tabulky Zákazníci, nebo ji dále upřesnit tak, aby vrátila pouze ty objednávky zpracované v určitém časovém období – nebo téměř jakýkoli typ kombinace, kterou si dokážete představit. Z důvodu těchto vztahů k tabulkám podporuje databáze složité dotazování s různými kombinacemi sloupců napříč tabulkami a filtry k vyladění, které řádky se vrátí po provedení dotazu. Databáze provádí složité souhrnné výpočty napříč několika tabulkami. Můžete například uvést výdaje na tucet maloobchodních prodejen, včetně všech možných mezisoučtů, a poté konečný součet. Databáze vynucuje konzistenci a integritu dat, vyhýbá se duplikaci a zajišťuje přesnost dat prostřednictvím svého designu a řady omezení.

Jaká je struktura databáze?

V nejjednodušším případě je databáze tvořena tabulkami, které obsahují sloupce a řádky. Data se dělí podle kategorií do tabulek, aby nedocházelo k duplikaci. Například firma může mít tabulku pro zaměstnance, jednu pro zákazníky a druhou pro produkty. Každý řádek v tabulce se nazývá a záznama každá buňka je a pole. Každé pole (nebo sloupec) obsahuje konkrétní typ dat, například číslo, text nebo datum. Tato specifikace je vynucena řadou pravidel s názvem omezení aby byla vaše data přesná a spolehlivá. Tabulky v relační databázi jsou propojeny pomocí klíče. Toto je ID v každé tabulce, které jednoznačně identifikuje řádek. Každá tabulka používá sloupec primárního klíče a každá tabulka, která potřebuje odkaz na tuto tabulku, nabízí sloupec cizího klíče, jehož hodnota bude odpovídat primárnímu klíči první tabulky.

Dotazy a zprávy

Všechny databázové stroje podporují dotazování, což je proces definování konkrétní sady pravidel k získání extrakce podmnožiny informací z databáze. Různé motory však nabízejí různé úrovně podpory. Například serverové řešení vrací tabulkový výstup, který musí být vykreslen estetičtěji pomocí jiného nástroje pro psaní zpráv. Desktopová databáze, jako je Microsoft Access, zahrnuje vizuálního návrháře sestav integrovaného s jeho nástrojem pro dotazy, což vede k jednorázovému nakupování zpráv přímo k tisku.

Společné databázové produkty

Microsoft Access je jednou z nejpopulárnějších databázových platforem na současném trhu. Dodává se s Microsoft Office a je kompatibilní se všemi produkty Office. Obsahuje průvodce a snadno použitelné rozhraní, které vás provede vývojem vaší databáze. K dispozici jsou také další desktopové databáze, včetně FileMaker Pro, LibreOffice Base (která je zdarma) a Brilliant Database. Tato řešení jsou optimalizována pro malé desktopové aplikace pro jednoho uživatele v malém měřítku. Pro podniky má rozsáhlý databázový server pro více uživatelů větší smysl. Serverové databáze jako MySQL, Microsoft SQL Server a Oracle jsou nesmírně výkonné – ale také drahé a mohou přicházet se strmou křivkou učení.

Základní dovednosti

Všechny kromě nejjednodušších databází spoléhají na jazyk strukturovaných dotazů při vývoji nových databázových aktiv (jako jsou tabulky a sloupce) nebo při získávání informací prostřednictvím dotazů. Ačkoli SQL je snadný skriptovací jazyk, různí prodejci databází používají mírně odlišné implementace oproti jejich vlastním proprietárním databázovým strojům.