Skip to content

Definice topologie a její účel ve 3D animaci

17 de Srpen de 2021
topology def 56aa97175f9b58b7d008c211

Když se učíte vytvářet 2D reprezentace 3D objektů na obrazovce, představte si 3D topologii jako drátový model objektu. Drátový model, který je v 3D softwaru označován jako síť, se skládá ze stovek nebo tisíců jednoduchých geometrických tvarů. Termín topologie se týká geometrických povrchových charakteristik sítě. Každá geometrická plocha na síti je plocha. Drátový model je základem 3D modelování, které nakonec vyústí v trojrozměrnou digitální animaci.

Charakteristiky dobré topologie drátového modelu

Drátový model obsahuje mnoho mnohoúhelníků, vrcholů (bod, ve kterém se setkávají tři nebo více hran), hran (čáry tvořené dvěma vrcholy), oblouků, křivek a kruhů. Tyto tvary tvoří tváře v designu drátového modelu. V počítačově generované 3D topologii je cílem mít dostatečné detaily v drátovém modelu při zachování počtu ploch na minimálním počtu, který je nezbytný k provedení úlohy. V oblastech, kde se 3D model potřebuje ohýbat nebo pohybovat, návrhář obvykle zvýší počet polygonů, aby byl umožněn pohyb bez zkreslení. Jinde je vyžadováno méně polygonů. Tento koncept je zásadní při modelování pro 3D animaci. Zvětšené polygonální plochy v oblastech 3D modelu, které během animace procházejí největší deformací, jako jsou klouby, rysy obličeje a pohyblivé části, jsou zásadní pro realistický pohyb. 3D modeláři usilují o čistou topologii, typickou příkladem je 3D síť s efektivním rozdělením polygonů, správným umístěním okrajových smyček a čistými, přesnými záhyby, které minimalizují roztažení a zkreslení.

Tipy pro začátečníky v topologii a 3D modelování

Topologie je velké téma, ale začínající 3D modeláři mohou těžit z několika tipů:

 • Používejte čtyřstranné mnohoúhelníky volně, ale vyhněte se N-úhelníkům, které mají pět nebo více stran.
 • Používejte trojúhelníky střídmě, pokud software, který používáte, vítá trojúhelníkové sítě (některé ano).
 • Vyvarujte se používání podlouhlých polygonů. Čtyřstranné polygony by měly být relativně čtvercové.
 • Na začátku to udělejte jednoduše. Modelujte čtverec nebo kouli. Poté přejděte k modelování sněhuláka, což jsou většinou koule, čtverec a trojúhelník. Nezačínejte s ambiciózním projektem, dokud vám software nebude vyhovovat.
 • Až budete připraveni, vyzkoušejte několik jednoduchých online návodů pro 3D modelování.
 • I když si můžete dovolit špičkový software pro 3D modelování, začněte s jedním z bezplatných programů pro 3D modelování pro začátečníky.
 • 3D modelování je těžké se naučit. Buď trpělivý.

Software pro 3D modelování pro začátečníky

K dispozici je několik bezplatných 3D softwarových programů. Kterýkoli z nich je výhodným místem pro začínajícího modeláře:

 • Studio Daz
 • Šestiúhelník
 • Mixér
 • Sculptris

Většina webů se softwarem pro 3D modelování poskytuje výuková videa, která začátečníkům pomohou zvládnout koncepty 3D modelování.

Software pro 3D modelování pro profesionály

Programy 3D modelování na profesionální úrovni mohou být zastrašující a drahé. Předpokládejme však, že plánujete být aktivní ve 3D animaci (ať už pro vytváření videoher, počítačové grafiky nebo filmů). V takovém případě se budete muset stát odborníkem na jednoho z nich. Mezi pokročilé softwarové programy pro 3D modelování patří:

 • Autodesk Maya
 • Modo od Foundry
 • Adobe Fuse CC
 • NewTek LightWave 3D
 • Poser od společnosti SmithMicro
 • Maxon Cinema 4D
 • Design Autodesk 3ds Max