Skip to content

Jak komunikují webové prohlížeče a webové servery

10 de Srpen de 2021
GettyImages 513087873 5b82261746e0fb00503a7d8d

Webové prohlížeče jako Internet Explorer, Firefox, Chrome a Safari patří mezi nejoblíbenější síťové aplikace na světě. Lidé tyto prohlížeče používají k procházení základních informací a dalším potřebám, včetně online nakupování a příležitostných her. Komunikace webového serveru závisí na síťových protokolech. Webové servery jsou tím, co dodává obsah pro webové prohlížeče. Co prohlížeč požaduje, server dodává prostřednictvím připojení k internetové síti.

Návrh sítě klient-server a web

Webové prohlížeče a webové servery fungují společně jako systém klient-server. V počítačových sítích je klient-server standardní metodou pro navrhování aplikací, kde jsou data uchovávána v centrálních umístěních (serverové počítače) a efektivně sdílena s libovolným počtem dalších počítačů (klientů) na vyžádání. Všechny webové prohlížeče fungují jako klienti, kteří vyžadují informace z webových stránek (serverů). Mnoho klientů webového prohlížeče může požadovat data ze stejné webové stránky. Žádosti lze podávat ve všech různých časech nebo současně. Systémy klient-server koncepčně vyžadují, aby všechny požadavky na stejný web zpracovával jeden server. V praxi však, protože objem požadavků na webové servery může někdy velmi růst, jsou webové servery často stavěny jako distribuovaný fond serverových počítačů. Pro webové stránky oblíbené v různých zemích po celém světě je tento fond webových serverů geograficky distribuován, aby pomohl zkrátit dobu odezvy prohlížečů. Pokud je server blíže k požadujícímu zařízení, doba potřebná k doručení obsahu je rychlejší, než kdyby byl server dále.

Síťové protokoly pro webové prohlížeče a servery

Webové prohlížeče a servery komunikují pomocí TCP/IP. Hypertext Transfer Protocol je standardní aplikační protokol nad TCP/IP podporující požadavky webového prohlížeče a odpovědi serveru. Webové prohlížeče také při práci s URL spoléhají na DNS. Tyto standardy protokolu umožňují různým značkám webových prohlížečů komunikovat s různými značkami webových serverů, aniž by pro každou kombinaci vyžadovaly zvláštní logiku. Jako většina internetového provozu, připojení webového prohlížeče a serveru obvykle probíhá přes řadu přechodných síťových routerů. Základní relace procházení webu funguje takto:

  • Osoba zadává adresu URL v prohlížeči.
  • Prohlížeč zahájí připojení TCP k serveru nebo fondu serverů (ve výchozím nastavení pomocí portu 80) prostřednictvím své IP adresy, jak je publikováno v DNS. V rámci tohoto procesu prohlížeč také zadává požadavky na vyhledávání DNS k převodu adresy URL na adresu IP.
  • Poté, co server dokončí potvrzení své strany připojení TCP, prohlížeč odešle na server požadavky HTTP k načtení obsahu.
  • Poté, co server odpoví obsahem stránky, jej prohlížeč načte z paketů HTTP a podle toho jej zobrazí. Obsah může zahrnovat vložené adresy URL pro reklamní bannery nebo jiný externí obsah, což zase spouští prohlížeč k vydávání nových požadavků na připojení TCP k těmto místům. Prohlížeč může také ukládat dočasné informace, nazývané cookies, o svém připojení k místním souborům na klientském počítači.
  • Jakékoli chyby, ke kterým došlo během požadavku na obsah, se mohou zobrazit jako stavové řádky HTTP.