Skip to content

Jak opravit chybu kontrolního součtu CMOS

6 de Červenec de 2021
cooler 933691 19201 7c38884d6d3f4c69807d8387ed40a0b9

Chyba kontrolního součtu CMOS je konflikt mezi CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) a BIOS (Basic Input Output System), ke kterému dochází při spuštění počítače. Nastává, když počítač není schopen přečíst informace o spuštění nebo se data neshodují. V této příručce vysvětlíme, co způsobuje chybu kontrolního součtu CMOS, a nabídneme pokyny pro řešení potíží a řešení problému.

Příčiny chyb kontrolního součtu CMOS

Existuje několik možných příčin chyby kontrolního součtu CMOS, ale téměř všechny se vrací k informacím o poškození CMOS z nějakého důvodu. Před spuštěním operačního systému základní deska počítače zpracovává mnoho úkolů na nižší úrovni, připravuje spuštění systémových komponent a nakonec tyto úkoly předává operačnímu systému. Software na základní desce se nazývá BIOS. Kromě spuštění počítače obsahuje systém BIOS několik nastavení hardwaru, jako jsou rychlosti, napětí, systémový čas a priority bootování. Nastavení systému BIOS se neuloží na pevný disk. Jsou na čipu zvaném CMOS. Kdykoli provedete změny v nastavení systému BIOS, zapnete počítač nebo ho vypnete, tyto události se zapíší do paměti CMOS. Sleduje data, aby bylo zajištěno, že při příštím spuštění počítače budou věci fungovat normálně. CMOS zůstane zapnutý, zatímco zbytek počítače je vypnutý, protože je napájen nezávisle baterií hodinek. Když se počítač spustí, přečte ze CMOS stav, ve kterém byl naposledy. Obvykle dokáže informace přečíst a bez problémů se obnovit. K chybě kontrolního součtu CMOS dojde, když počítač není schopen tyto informace přečíst. Jednou z nejběžnějších příčin chyby kontrolního součtu je také nejjednodušší řešení. Baterie, která napájí CMOS, je baterie hodinek a může se vybít. Když je baterie vybitá, CMOS již nemůže ukládat informace. Rázy a náhlé ztráty energie jsou další příčiny. Pokud počítač nemá šanci zapsat informace do CMOS před tím, než je náhle vypnut, má potíže s pokračováním tam, kde přestal. Přepětí může také způsobit poškození nebo poškození hardwaru. Konečná příčina je méně častá, ale může se stát. Pokud je systém BIOS poškozen nebo poškozen, způsobí to nesoulad mezi systémem BIOS a CMOS. Je neobvyklé, ale je možné, že virus infikuje a poškodí systém BIOS. Je stále častější, že aktualizace systému BIOS selhala nebo operační systém aktualizoval něco, co způsobilo, že se synchronizoval s BIOSem.

Jak opravit chyby kontrolního součtu CMOS

I když to není vždy možné opravit chybu kontrolního součtu CMOS, zejména v případě poškození hardwaru, oprava je obvykle jednoduchá. Chcete-li chybu vyřešit, postupujte podle těchto pokynů.

  1. Restartujte počítač. Normální restart obvykle vytvoří nový kontrolní součet a eliminuje chybu. Chyba přetrvávající po normálním restartu vyžaduje další práci.

  2. Stáhněte si a aktualizujte aktualizaci systému BIOS. Stáhněte si aktualizaci z webu výrobce základní desky. Mnoho základních desek si může stáhnout aktualizaci z BIOSu, když je připojeno k síti pomocí ethernetového kabelu.

  3. Resetujte BIOS. Některé základní desky mají přepínač buď na desce, nebo na zadní straně počítače pro resetování nastavení systému BIOS. Pokud takový přepínač neexistuje, vyjměte baterii CMOS ze systému na minutu nebo dvě. Ztráta energie způsobí resetování všeho v paměti CMOS.

  4. Vyměňte baterii CMOS. Pokud je příčinou vybitá baterie, potřebujete pouze novou. Baterie CMOS je umístěna na základní desce počítače. Na pracovní ploše se k němu snadno dostanete a drží se na místě pouze pomocí kovové spony. U notebooků budete muset otevřít stroj, abyste se dostali na základní desku, a to by mohlo být lépe ponecháno na profesionála.

  5. Poraďte se s technikem nebo odborníkem na opravy počítačů. Pokud všechny výše uvedené selžou, problém může být způsoben poškozením hardwaru. Než si koupíte novou základní desku nebo recyklujete stroj, nechte si jej pro jistotu nechat zkontrolovat odborníkem.