Skip to content

Jak opravit chyby Msvcp100.dll, které nebyly nalezeny, nebo chybějící chyby

4 de Srpen de 2021
msvcp100 dll error message 4f8260174aad4b8ea4ecccc84c3a78fd

Chyby Msvcp100.dll se stanou, když je soubor DLL msvcp100 odstraněn nebo nějakým způsobem poškozen. Někdy mohou chyby msvcp100.dll naznačovat problém s registrem Windows, problém s virem nebo škodlivým softwarem nebo dokonce selhání hardwaru. Dávejte pozor, abyste si tuto chybovou zprávu nezaměnili s jinými, jako jsou chybějící nebo nenalezené chyby msvcp110.dll. Chybová zpráva msvcp100.dll se může objevit v kterémkoli z operačních systémů Microsoft – Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP nebo Windows 2000 a může se vztahovat na jakýkoli program, který přímo používá soubor msvcp100.dll nebo se na něj spoléhá na to nějakým způsobem.

Chyby Msvcp100.dll

Několik různých chybových zpráv může indikovat problém se souborem msvcp100.dll, jako některé z těchto běžnějších:

 • Msvcp100.dll nebyl nalezen
 • Tuto aplikaci se nepodařilo spustit, protože msvcp100.dll nebyl nalezen. Tento problém může vyřešit opětovná instalace aplikace.
 • Nemůže najít [PATH] msvcp100.dll
 • Soubor msvcp100.dll chybí.
 • Nemůže začít [APPLICATION]. Chybí požadovaný komponent: msvcp100.dll. Prosím nainstalujte [APPLICATION] znovu.

Při prvním spuštění systému Windows nebo dokonce i při jeho vypnutí, během instalace nebo používání určitého programu nebo dokonce během nové instalace systému Windows se může zobrazit chybová zpráva msvcp100.dll. Nezáleží na tom, kdy je zobrazena chyba DLL, je to důležitý krok při řešení potíží k identifikaci tohoto času – abyste zjistili, kdy přesně došlo k chybě msvcp100.dll. Znalost kontextu je velkou součástí identifikace toho, jak problém vyřešit.

Jak opravit chyby Msvcp100.dll

Msvcp100.dll byste měli stahovat pouze z důvěryhodného, ​​ověřeného zdroje, který má čistou, nezměněnou kopii souboru DLL. Nikdy nestahujte msvcp100.dll z webu „stahování DLL“ – existuje mnoho důvodů, proč je stahování souboru DLL špatný nápad. Pokud se Windows nenačte kvůli problémům se souborem msvcp100.dll, spusťte Windows v nouzovém režimu, než budete postupovat podle těchto kroků.

 1. Stáhněte si aktualizovanou aktualizaci zabezpečení MFC Microsoft Visual C ++ 2010 Service Pack 1 Redistributable Package a spusťte ji. Nahradí/obnoví msvcp100.dll nejnovější kopií poskytnutou společností Microsoft. U této aktualizace máte od společnosti Microsoft k dispozici více než jednu možnost stažení na základě nainstalované verze systému Windows-x86 (32bitová verze) nebo x64 (64bitová verze). Viz Používám 32bitovou nebo 64bitovou verzi systému Windows? o pomoc, pokud si nejste jisti, co si vybrat. Pokuste se tento krok dokončit před kterýmkoli z níže uvedených kroků. Použití této aktualizace je téměř vždy řešením chyb msvcp100.dll.

 2. Nainstalujte si všechny dostupné aktualizace systému Windows. Ačkoli by o to měla postarat samostatná instalace v předchozím kroku, je možné, že aktualizace Service Pack nebo oprava nainstalovaná službou Windows Update může také nahradit nebo aktualizovat soubor msvcp100.dll, který způsobuje chyby.

 3. Obnovte msvcp100.dll z koše. Nejjednodušší příčinou „chybějícího“ souboru msvcp100.dll je to, že jste jej omylem smazali a přešel do koše. Pokud soubor DLL není ve správné složce, pak programy, které na něj spoléhají, jej nemohou použít, a proto se zobrazí chyba. Pokud si myslíte, že jste nechtěně odstranili msvcp100.dll, ale není v koši, je možné, že jste jej již vyprázdnili. Msvcp100.dll můžete obnovit pomocí bezplatného programu pro obnovu souborů. Možná jste odstranili msvcp100.dll, protože nefungoval správně nebo byl nakažen škodlivým počítačovým kódem. Před odstraněním se ujistěte, že obnovovaný soubor funguje správně.

 4. Spusťte skenování virů/malwaru celého systému. Je možné, že vaše konkrétní chyby msvcp100.dll jsou způsobeny virem nebo jiným škodlivým softwarem, který způsobil, že soubor DLL se stal nepoužitelným.

 5. Pomocí nástroje Obnovení systému můžete vrátit zpět nedávné změny systému. Obnovení důležitých systémových souborů na předchozí verzi pomocí nástroje Obnovení systému by mělo opravit chyby msvcp100.dll, které jsou způsobeny změnami těchto typů systémových souborů.

 6. Přeinstalujte program, který vytváří chybu msvcp100.dll. Pokud se vám při prvním spuštění konkrétního programu nebo při používání tohoto softwaru zobrazí chyba msvcp100.dll, pak je chyba pravděpodobně způsobena danou aplikací, v takovém případě by měla pomoci její přeinstalace. Každý program, který používá soubor msvcp100.dll, používá kopii, která je uložena v souboru C: Windows System32 nebo C: Windows SysWOW64 složku. Dokud tyto složky obsahují čistou kopii souboru DLL, měl by program, který přeinstalujete, používat stejný soubor.

 7. Opravte instalaci systému Windows. Pokud se výše uvedené rady pro odstraňování problémů s jednotlivými soubory msvcp100.dll neukáží jako užitečné při odstraňování chyb DLL, provedení opravy při spuštění nebo opravy při spuštění by mělo obnovit všechny soubory DLL systému Windows na jejich pracovní verze.

 8. Otestujte svou paměť a poté otestujte pevný disk. Paměť a pevný disk vašeho počítače lze opravdu snadno otestovat na problémy a mohou souviset pouze s chybami msvcp100.dll. Pokud tyto testy hardwaru selžou, i když problémy s msvcp100.dll nevyřeší, měli byste s největší pravděpodobností vyměnit paměť nebo vyměnit pevný disk co nejdříve.

 9. Pomocí bezplatného čističe registru opravte všechny problémy v registru, které mohou být způsobeny souborem msvcp100.dll. Toho je obvykle dosaženo tím, že aplikace odstraní neplatné položky registru msvcp100.dll, které mohou způsobovat chybu DLL. Tuto možnost jsme zahrnuli pouze jako poslední nedestruktivní pokus o opravu chyby DLL, než přejdeme k dalšímu kroku-zřídka doporučujeme použít čističe registru (proč v našich Častých dotazech na Čističe registru).

 10. Proveďte čistou instalaci systému Windows, abyste odstranili vše z pevného disku, a poté nainstalujte novou, doufejme, bezchybnou kopii systému Windows s novými soubory DLL. Pokud žádný z výše uvedených kroků neopraví chybu msvcp100.dll, měl by to být váš další postup. Všechny informace na vašem pevném disku budou během čisté instalace vymazány. Ujistěte se, že jste provedli co nejlepší pokus o opravu chyby msvcp100.dll pomocí kroku pro řešení potíží před tímto. Pokud problém msvcp100.dll přetrvává i po tomto kroku, budete možná muset krok 1 zopakovat po instalaci nové kopie systému Windows.

 11. Odstraňte problém s hardwarem, pokud výše uvedené kroky související se softwarem stále nevyřeší chyby msvcp100.dll. Po čisté instalaci Windows může problém DLL souviset pouze s hardwarem.