Skip to content

Jak používat vlastní pravidla podmíněného formátování pro data v aplikaci Excel

13 de Srpen de 2021
GettyImages 931502252 5c3e82ccc9e77c0001667d89

Co vědět

 • Excel podporuje několik přednastavených možností, jako jsou data, duplicitní data a hodnoty nad nebo pod průměrnou hodnotou rozsahu buněk.
 • Můžete použít různé možnosti formátování, například barvu nebo když hodnota splňuje kritéria, která jste předem nastavili.

Tento článek vysvětluje pět různých způsobů použití podmíněného formátování v Excelu. Pokyny platí pro Excel 2019, 2016, 2013, 2010; Excel pro Mac, Excel pro Microsoft 365 a Excel Online.

Jak používat podmíněné formátování

Aby bylo podmíněné formátování snazší, Excel podporuje přednastavené možnosti, které pokrývají běžně používané situace, například:

 • Termíny
 • Duplicitní data
 • Hodnoty nad nebo pod průměrnou hodnotou v rozsahu buněk

V případě dat přednastavené možnosti zjednodušují proces kontroly dat pro data blízká aktuálnímu datu, například včera, zítra, minulý týden nebo příští měsíc. Pokud však chcete zkontrolovat data, která nespadají do uvedených možností, přizpůsobte podmíněné formátování přidáním vlastního vzorce pomocí jedné nebo více funkcí data v Excelu.

Zkontrolujte datum 30, 60 a 90 dnů po splatnosti

Upravte podmíněné formátování pomocí vzorců nastavením nového pravidla, které Excel dodržuje při vyhodnocování dat v buňce. Excel používá podmíněné formátování v pořadí shora dolů tak, jak je uvedeno v souboru Správce pravidel podmíněného formátování dialogové okno. I když na některé buňky může platit několik pravidel, první pravidlo, které splňuje podmínku, se použije na buňky. Toto demo používá ke generování výsledků aktuální datum, 40 dní před aktuálním datem, 70 dní před aktuálním datem a 100 dní před aktuálním datem.

Zkontrolujte datum 30 dní po splatnosti

Excel vytváří nové podmíněné pravidlo

V prázdném listu aplikace Excel zvýrazněte buňky C1 na C4 vybrat je. Toto je rozsah, na který budou použita pravidla podmíněného formátování.

 1. Vybrat Domov > Podmíněné formátování > Nové pravidlo otevřít Nové pravidlo formátování dialogové okno.
 2. Vybrat Pomocí vzorce určete, které buňky chcete formátovat.
 3. V Formátujte hodnoty, kde je tento vzorec pravdivý textové pole, zadejte vzorec:
  = DNES ()-C1> 30

  Tento vzorec kontroluje, zda jsou data v buňkách C1 až C4 starší než 30 dní.

 4. Vybrat Formát otevřít Formát buněk dialogové okno.
 5. Vybrat Vyplnit na kartě zobrazíte možnosti barev výplně pozadí.
 6. Vyberte barvu výplně pozadí.
 7. Vybrat Písmo na kartě zobrazíte možnosti formátu písma.
 8. Nastavte barvu písma.
 9. Vybrat OK dvakrát zavřete dialogová okna a vrátíte se na list.
 10. Barva pozadí buněk C1 až C4 se změní na zvolenou barvu výplně, přestože v buňkách nejsou žádná data.

Přidejte pravidlo pro termíny více než 60 dní po splatnosti

Snímek obrazovky aplikace Excel zobrazující možnost Spravovat pravidla

Chcete -li přidat další dvě pravidla, neopakujte všechny výše uvedené kroky, použijte Spravovat pravidla možnost přidat další pravidla najednou.

 1. V případě potřeby zvýrazněte buňky C1 až C4.
 2. Vybrat Domov > Podmíněné formátování > Spravovat pravidla otevřít Správce pravidel podmíněného formátování dialogové okno.
 3. Vybrat Nové pravidlo.
 4. Vybrat Pomocí vzorce určete, které buňky chcete formátovat.
 5. V Formátujte hodnoty, kde je tento vzorec pravdivý textové pole, zadejte vzorec:
  = DNES ()-C1> 60

  Tento vzorec kontroluje, zda jsou data v buňkách C1 až C4 delší než 60 dní.

 6. Vybrat Formát otevřít Formát buněk dialogové okno.
 7. Vybrat Vyplnit na kartě zobrazíte možnosti barev výplně pozadí.
 8. Vyberte barvu výplně pozadí.
 9. Vybrat OK dvakrát zavřete dialogové okno a vrátíte se do Správce pravidel podmíněného formátování dialogové okno.

Přidejte pravidlo pro termíny více než 90 dní po splatnosti

Snímek obrazovky aplikace Excel zobrazující možnosti nového pravidla

 1. V případě potřeby zvýrazněte buňky C1 až C4.
 2. Vybrat Domov > Podmíněné formátování > Spravovat pravidla otevřít Správce pravidel podmíněného formátování dialogové okno.
 3. Vybrat Nové pravidlo.
 4. Vybrat Pomocí vzorce určete, které buňky chcete formátovat.
 5. V Formátujte hodnoty, kde je tento vzorec pravdivý, zadejte vzorec: = DNES ()-C1> 90
 6. Tento vzorec kontroluje, zda jsou data v buňkách C1 až C4 delší než 90 dní.
 7. Vybrat Formát otevřít Formát buněk dialogové okno.
 8. Vybrat Vyplnit na kartě zobrazíte možnosti barev výplně pozadí.
 9. Vyberte barvu výplně pozadí.
 10. Vybrat OK dvakrát zavřete dialogové okno a vrátíte se do Správce pravidel podmíněného formátování dialogové okno.
 11. Vybrat OK zavřete toto dialogové okno a vrátíte se do listu.

Barva pozadí buněk C1 až C4 se změní na poslední zvolenou barvu výplně.

Otestujte pravidla podmíněného formátování

Vzorec data podmíněného formátování aplikace Excel

Otestujte pravidla podmíněného formátování v buňkách C1 až C4 zadáním následujících dat:

 • Do buňky C1 zadejte aktuální datum. Buňka se změní na výchozí bílé pozadí s černým textem, protože neplatí žádná z pravidel podmíněného formátování.
 • Do buňky C2 zadejte následující vzorec: = DNES ()-40

  Tento vzorec určuje, které datum nastane 40 dní před aktuálním datem. Buňka je vyplněna barvou, kterou jste vybrali pro pravidlo podmíněného formátování pro data starší 30 dnů po splatnosti.

 • Do buňky C3 zadejte následující vzorec:
  = DNES ()-70

  Tento vzorec určuje, které datum nastane 70 dní před aktuálním datem. Buňka je vyplněna barvou, kterou jste vybrali pro pravidlo podmíněného formátování pro data starší 60 dnů po splatnosti.

 • Do buňky C4 zadejte následující vzorec:
  = DNES ()-100

  Tento vzorec určuje, které datum nastane 100 dní před aktuálním datem. Barva buňky se změní na barvu, kterou jste vybrali pro pravidlo podmíněného formátování pro data starší než 90 dnů po splatnosti.