Skip to content

Jak používat zobrazení řazení snímků v aplikaci PowerPoint

8 de Červenec de 2021
making plans 454572967 5c1add6646e0fb00014e430c

Pomocí zobrazení Řazení snímků aplikace PowerPoint můžete změnit pořadí snímků jejich přetažením do jiné sekvence. Seskupte snímky do sekcí a změňte pořadí sekcí a také snímky v každé sekci. Pokyny v tomto článku platí pro PowerPoint 2019, 2016, 2013, 2010; a PowerPoint pro Microsoft 365.

Použijte třídič snímků v aplikaci PowerPoint

Při prvním otevření prezentace PowerPoint jsou všechny snímky uvedeny jako miniatury na levé straně okna aplikace PowerPoint. Tažením snímků nahoru a dolů v tomto seznamu můžete změnit jejich pořadí. Pokud však máte dlouhou prezentaci v PowerPointu, je snazší použít řazení snímků k jejich pořadí. Chcete-li přejít na třídič snímků, vyberte Pohled > Třídič snímků. Nebo vyberte Třídič snímků na hlavním panelu v pravém dolním rohu okna aplikace PowerPoint.

Uspořádejte je přetažením snímků

V zobrazení Řazení snímků se snímky PowerPointu zobrazují jako miniatury sérií. Každý snímek zobrazuje v levém dolním rohu číslo, které ukazuje, v jakém pořadí jsou. Chcete-li změnit pořadí snímků, přetáhněte je na nové místo.

Snímek obrazovky ukazující, jak přesunout snímek na jiné místo v zobrazení Řazení snímků v aplikaci PowerPoint

Rozdělte prezentaci do sekcí

Pokud máte různé lidi, kteří vytvářejí nebo prezentují různé části prezentace, nebo pokud máte v rámci prezentace různá témata, uspořádejte svou prezentaci do sekcí pomocí zobrazení Řazení snímků. Seskupení snímků do sekcí je jako použití složek k uspořádání souborů v Průzkumníku souborů. Chcete-li vytvořit sekci, klepněte pravým tlačítkem mezi dva snímky, na které chcete prezentaci rozdělit, a vyberte ji Přidat sekci.

Snímek obrazovky ukazující, jak přidat sekci do prezentace PowerPoint v zobrazení Řazení snímků

Každá sekce začíná na novém řádku v pohledu Řazení snímků. Můžete vytvořit libovolný počet sekcí.

Přejmenujte sekci

Při vytváření nové sekce se zobrazí Přejmenovat sekci Otevře se dialogové okno. V Název sekce do textového pole zadejte nový název sekce a vyberte Přejmenovat.

Snímek obrazovky ukazující, jak změnit název sekce v pohledu Řazení snímků aplikace PowerPoint

Chcete-li změnit název sekce později, klepněte pravým tlačítkem na název sekce v zobrazení Řazení snímků a vyberte Přejmenovat sekci.

Snímek obrazovky ukazující, jak přejmenovat sekci v zobrazení aplikace PowerPoint Slide Sorter

V Přejmenovat sekci V dialogovém okně zadejte název do pole Název sekce pole a vyberte Přejmenovat.

Přesunout nebo odebrat sekce

Chcete-li změnit pořadí sekcí v prezentaci, přesuňte sekce. Chcete-li přesunout sekci, klepněte pravým tlačítkem na název sekce a vyberte některou z nich Posunout sekci nahoru nebo Posunout sekci dolů. Pokud je to první sekce, Posunout sekci nahoru je zašedlé a není k dispozici. Pokud kliknete pravým tlačítkem na poslední část, Posunout sekci dolů je zašedlé.

Vraťte se do normálního zobrazení

Po dokončení změny pořadí snímků, vytváření sekcí a jejich uspořádání vyberte Pohled > Normální.

Snímek obrazovky zobrazující sekce přidané k prezentaci aplikace PowerPoint

V normálním zobrazení se snímky zobrazují v novém pořadí v seznamu miniatur na levé straně okna aplikace PowerPoint. Pokud jste přidali sekce, zobrazí se také nadpisy sekcí.