Skip to content

Jak to opravit, když dojde k chybě čtení disku

6 de Říjen de 2021
Textplaceholder 90f8f514caf243e1a9ce662cd6203ad3

Pokud je v systému Windows problém s pevným diskem nebo diskovým oddílem, může se zobrazit varování s hlášením „došlo k chybě čtení disku“. Tato zpráva je pravděpodobně následována pokyny k stisknutí Ctrl+Alt+Del restartujte, což byste měli udělat, abyste zjistili, zda je problém vyřešen. Pokud se však počítač restartuje pouze za účelem zobrazení stejné chybové zprávy, je nutné problém vyřešit. Tyto pokyny platí pro Windows 10, Windows 8 a Windows 7.

Příčiny chyb při čtení disku

Přestože se původ této chyby může u různých počítačů lišit, existují některé běžné příčiny, včetně následujících:

 • Nedostatek paměti RAM.
 • Uvolněná nebo vadná připojení.
 • Poškozený pevný disk.
 • Poškozené úložiště údajů o konfiguraci zavádění (zaváděcí sektor).

Jak to opravit, když dojde k chybě čtení disku

I když se může zdát, že nejlepším řešením by bylo nejprve se podívat na pevný disk, existuje několik dalších potenciálních oprav chyb při čtení disku. Časté procházení potenciálních oprav této chyby by mohlo problém určit a vyřešit.

 1. Spusťte nástroj pro vyčištění plochy. Tím se odstraní všechny soubory, které by mohly způsobit chybu paměti. Přestože chybný soubor může být příznakem vážnějších problémů, čištění plochy je dobré pro údržbu.

 2. Defragmentujte počítač. Za určitých okolností by to mohlo problém vyřešit. Možná budete muset připojit HDD k jinému počítači, abyste provedli defragmentaci a poté z něj spustili.

 3. Otestujte RAM. Problém při spouštění může být důsledkem problémů s pamětí počítače. Diagnostiku paměti systému Windows můžete použít zadáním mdsched do Windows Search (nebo Zahájit hledání) a stiskněte Vstupte. Nástroj se spustí automaticky po restartování počítače. Případně můžete vyzkoušet několik programů pro testování volné paměti.

 4. Zkontrolujte kabely. Volné připojení nebo vadné kabely mohou způsobit problémy se zaváděním a také chyby pevného disku. Hledejte odpojené kabely. Pokud je to možné, vyměňte kabely za náhradní. Přinejmenším je odpojte, zkontrolujte kabely, zda nejsou poškozené, a poté je bezpečně znovu usaďte.

 5. Otestujte pevný disk. To může znamenat vyjmutí pevného disku z aktuálního počítače a jeho připojení k funkčnímu počítači, kde můžete vyhledávat chybné sektory. To by mohlo pomoci určit, zda je problém opravitelný, nebo zda potřebujete nový pevný disk (HDD) a novou instalaci systému Windows.

 6. Resetujte BIOS. Problém lze vyřešit obnovením výchozích hodnot systému BIOS. Při spuštění přejděte do systému BIOS a vyhledejte možnost načtení výchozích nastavení systému BIOS, což může být jedno z následujících nebo podobných:

  • Načíst výchozí nastavení systému BIOS
  • Načíst základní nastavení
  • Načíst výchozí nastavení bezpečné pro selhání

  Případně aktualizujte verzi systému BIOS na nejnovější dostupnou.

 7. Znovu usaďte paměť RAM. Kvůli teplu se RAM může částečně vykroutit ze slotu, což způsobí chybu paměti.

 8. Vyměňte RAM. Nebo pokud jsou v systému dva moduly RAM, vyměňte jejich sloty.

 9. Znovu vytvořte spouštěcí sektor. Pokud nemůžete spustit počítač a zobrazit chybu čtení disku, může být poškozený, chybějící nebo nesprávně nakonfigurovaný úložný prostor dat konfigurace konfigurace (BCD). Kromě toho použijte nástroj Bootrec.exe k řešení dalších problémů se spuštěním. Příkaz fixmbr například umožňuje opravu poškozeného nebo poškozeného hlavního spouštěcího záznamu a příkaz fixboot zapíše nový zaváděcí sektor oddílu.

 10. Záchranná data. V některých případech může být nutné vyměnit silně poškozený nebo selhávající pevný disk. V takovém případě můžete obnovit soubory, i když se počítač nespustí. Ačkoli to může vyžadovat určité úsilí, použití programu pro obnovu dat by mohlo uložit důležité soubory.