Skip to content

Jak vložit PDF do dokumentu aplikace Word

2 de Srpen de 2021
tyler franta 589346 unsplash fc0b4c0213f54a3ba7841013ff356de0

Co vědět

 • Vložit: Otevřete Word, vyberte Vložit > Objekt (v Text skupina)> Objekt > Vytvořit ze souboru > Procházet. Vyhledejte PDF a vyberte OK.
 • Pouze text: Otevřete Word, vyberte Vložit > Objekt (v Text skupina)> Text ze souboru. Vyhledejte soubor PDF a poté vyberte Vložit.
 • Zkopírujte text: Otevřete PDF, text vyberte přetažením. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte Kopírovat bez formátování. Poté vložte do dokumentu aplikace Word.

Tento článek vysvětluje, jak vložit PDF do dokumentu aplikace Word jako vložený objekt, jako propojený objekt nebo pouze jako text. Tyto pokyny platí pro Word 2019, Word 2016, Word 2013, Word 2010 a Word pro Microsoft 365.

Jak vložit dokument PDF do dokumentu aplikace Word jako vložený objekt

Po vložení souboru PDF do aplikace Word se v dokumentu zobrazí první stránka souboru PDF. Protože se vložený objekt stane součástí dokumentu po jeho vložení, již není připojen ke zdrojovému souboru. Jakékoli změny provedené v původním PDF v budoucnu se v dokumentu aplikace Word neprojeví. Chcete -li vložit soubor PDF tímto způsobem, postupujte takto:

 1. Umístěte kurzor do dokumentu aplikace Word, kam chcete vložit PDF jako objekt.

 2. Vybrat Vložit tab.

 3. Klikněte na ikonu objektu ve skupině Text, poté vyberte Objekt z rozevírací nabídky.

  Vložení PDF do dokumentu Word jako vloženého objektu.

 4. Klikněte na Vytvořit ze souboru v zobrazeném dialogovém okně.

  Vložení PDF do dokumentu Word jako vloženého objektu.

 5. Vybrat Procházetpoté vyhledejte soubor PDF. Poté klikněte OK pro vložení souboru do dokumentu.

  Vložení PDF do dokumentu Word jako vloženého objektu.

 6. Zobrazí se na vybrané stránce dokumentu aplikace Word.

  Vložení PDF do dokumentu Word jako vloženého objektu.

Jak vložit PDF do aplikace Word jako propojený objekt

Vložení souboru PDF jako propojeného objektu znamená, že se zobrazí jako první stránka PDF, ale je také propojen s původním souborem. Můžete se rozhodnout zobrazit ikonu místo náhledu. Po výběru kterékoli z možností se otevře soubor PDF. Jakékoli změny zdrojového souboru PDF se při použití této metody projeví v dokumentu aplikace Word.

 1. Umístěte kurzor do dokumentu aplikace Word, kam chcete vložit PDF jako propojený objekt.

 2. Vybrat Vložit tab.

  Vložení PDF do aplikace Word jako propojeného objektu.

 3. Klikněte na ikonu objektu ve skupině Text, poté vyberte Objekt z rozevírací nabídky.

  Vložení PDF do aplikace Word jako propojeného objektu.

 4. Vybrat Vytvořit ze souboru tab.

  Vložení PDF do aplikace Word jako propojeného objektu.

 5. Vybrat Procházet a vyhledejte soubor PDF.

  Vložení PDF do aplikace Word jako propojeného objektu.

 6. Vybrat Odkaz na soubor pro vložení PDF jako zástupce zdrojového souboru.

  Vložení PDF do aplikace Word jako propojeného objektu.

 7. Vybrat Zobrazit jako ikonu místo náhledu vložíte ikonu představující soubor.

  Vložení PDF do aplikace Word jako propojeného objektu.

  Vybrat Změnit ikonu pokud chcete pro soubor PDF zobrazit jinou ikonu. Vybrat Procházet vyhledejte ikonu, kterou byste raději použili, a poté vyberte OK.

 8. Vybrat OK přidat PDF do dokumentu aplikace Word.

  Vložení PDF do aplikace Word jako propojeného objektu.

 9. V dokumentu aplikace Word se zobrazí ikona nebo náhled PDF.

  Vložení PDF do aplikace Word jako propojeného objektu.

Jak vložit text z PDF do aplikace Word

Tento přístup pouze vloží text z PDF přímo do dokumentu aplikace Word. Word převádí PDF na upravitelný textový dokument. Výsledek nemusí vypadat stejně jako původní soubor PDF, zvláště pokud soubor obsahuje formátování grafiky nebo textu.

 1. Umístěte kurzor do dokumentu aplikace Word, kam chcete vložit text ze souboru PDF.

 2. Vybrat Vložit tab.

  Vkládání textu z PDF do Wordu.

 3. Vyberte šipku rozevíracího seznamu vedle Objekt v Text skupinu, poté vyberte Text ze souboru.

  Vkládání textu z PDF do Wordu.

 4. Otevřete soubor PDF a vyberte Vložit.

  Vkládání textu z PDF do Wordu.

 5. Zkontrolujte, zda je vybrána možnost Soubory PDF, a klikněte na OK.

  Vkládání textu z PDF do Wordu.

 6. Vybrat OK pokud dostanete upozornění, že proces převodu může trvat dlouho.

  Vkládání textu z PDF do Wordu.

 7. Poté, co Word převede PDF na text, zobrazí se v dokumentu.

  Vkládání textu z PDF do Wordu.

Jak zkopírovat PDF do aplikace Word

Zkopírování textu ze souboru PDF a jeho vložení do dokumentu je přímý způsob, jak do aplikace Word vložit kousek textu. Tyto pokyny vysvětlují, jak kopírovat text z PDF v aplikaci Adobe Acrobat Reader. Můžete použít jinou aplikaci pro čtení PDF, i když se požadované kroky mohou lišit.

 1. Otevřete soubor PDF.

 2. Klepněte pravým tlačítkem na dokument v primárním okně a vyberte Vyberte nástroj ze zobrazené nabídky.

  Kopírování PDF do Wordu.

 3. Tažením vyberte text, který chcete kopírovat.

  Kopírování PDF do Wordu.

 4. Klikněte pravým tlačítkem na výběr a poté vyberte Kopírování s formátováním.

  Kopírování PDF do Wordu.

 5. Otevřete dokument aplikace Word. Umístěte kurzor do dokumentu aplikace Word, kam chcete vložit text ze souboru PDF.

  Kopírování PDF do Wordu.

 6. Vložit zkopírovaný text ze souboru PDF do dokumentu aplikace Word.

  Kopírování PDF do Wordu.

  Vkládání z PDF někdy importuje artefakty včetně vložených zalomení řádků. Zvláště u delších past budete pravděpodobně muset výsledný text ve Wordu vyladit, aby byl typograficky přesný.

Vložte obsah PDF jako obrázek do Wordu

Převeďte PDF na statický obrázek a vložte jej do dokumentu aplikace Word. Obsah souboru PDF nebude možné upravovat ani se nezmění, pokud bude zdrojový soubor aktualizován touto metodou.

 1. K převodu souboru PDF na soubor JPG použijte nástroj pro převod. Alternativně, pokud je PDF jedinou stránkou, použijte nástroj Windows Snipping Tool k zachycení obsahu souboru a jeho uložení jako JPG. Uložte soubor JPG na místo, kde jej snadno najdete pro vložení do dokumentu aplikace Word, například na plochu.

 2. Otevřete dokument aplikace Word a umístěte kurzor do dokumentu, kam chcete vložit obrázek.

 3. Vybrat Vložit tab.

  Vložení PDF do dokumentu Word jako vloženého objektu.

 4. Vybrat Obrázky. Pak si vyberte Toto zařízení z rozevírací nabídky.

  Vložení PDF do dokumentu Word jako JPG.

 5. Otevřete umístění, kam jste uložili verzi JPG vašeho souboru PDF, a vyberte Vložit.

  Vložení PDF do dokumentu Word jako JPG.