Skip to content

Jak vytvořit zástupce tiskárny v systému Windows 10

27 de Květen de 2022
how to create a printer shortcut in windows 10 5216791 15 ce0381d56d084fc690c9790b776d50b5

Co vědět

 • Před vytvořením zástupce tiskárny budete potřebovat tiskárnu připojenou k počítači.
 • Vytvořte zástupce tiskárny pro spuštění příkazu rundll32.exe printui.dll,PrintUIEntry /o /n „Název tiskárny“
 • Chcete-li přidat zástupce na hlavní panel, klepněte pravým tlačítkem na nového zástupce a vyberte Připnout na hlavní panel.

Tento článek vysvětlí, jak přidat zástupce tiskárny na hlavní panel Windows 10.

Jak vytvořit zástupce tiskárny v systému Windows 10

Před Windows 10 se vždy, když připojíte tiskárnu k počítači, na hlavním panelu zobrazí ikona pro tiskovou frontu. Dnes, kdy je k dispozici tisk přes Wi-Fi a tisk z cloudu, již na hlavním panelu nemusíte vždy vidět nainstalovanou tiskárnu. Můžete však vytvořit zástupce tiskárny na hlavním panelu systému Windows 10. Než budete moci vytvořit zástupce tiskárny na ploše nebo na hlavním panelu Windows 10, musíte se ujistit, že máte nainstalovanou tiskárnu. Poté můžete vytvořit zástupce a připnout jej na hlavní panel.

Jak nainstalovat tiskárnu do počítače se systémem Windows

 1. Pokud jste k počítači ještě nepřipojili žádnou tiskárnu, budete tak muset nejprve udělat. Většina výrobců tiskáren má vlastní software tiskárny, který můžete použít k navázání připojení, zejména pro tiskárny Wi-Fi. Například tiskárny HP používají aplikaci HP Smart. Dell, Sharp a další mají svůj vlastní software ovladače. Nejprve jej nainstalujte a použijte k připojení k tiskárně.

 2. Pokud jste tiskárnu připojili k síti Wi-Fi, systém Windows se k ní může pokusit automaticky připojit, pokud jste nainstalovali software ovladače od výrobce. Chcete-li to provést, vyberte nabídku Start a zadejte Nastavení. Vyberte aplikaci Nastavení, Vybrat Tiskárny a skenery z levého panelu. Vybrat Přidejte tiskárnu nebo skenervyberte Tiskárna, kterou chci, není uvedenavyberte Přidejte tiskárnu pomocí adresy TCP/IP nebo názvu hostitelevyberte dalšía do pole zadejte IP adresu tiskárny Název hostitele nebo IP adresa pole. Vybrat další a dokončete instalaci.

  Dialogové okno Přidat tiskárnu se zvýrazněnými Hostname & IP address a Next

Jak přidat zástupce

 1. Dále budete potřebovat přesný název tiskárny k vytvoření zástupce. Chcete-li to provést, vyberte nabídku Start a zadejte Nastavení. Vyberte aplikaci Nastavení. V okně Nastavení vyberte Zařízení.

  Nastavení systému Windows se zvýrazněnou možností Zařízení

 2. V okně Zařízení vyberte Tiskárny a skenery z levého panelu. Vyhledejte tiskárnu, kterou jste přidali, v části Tiskárny a skenery a poznamenejte si přesný název tiskárny.

  Tiskárny a skenery v nastavení Zařízení se zvýrazněným názvem tiskárny HP

 3. Klepněte pravým tlačítkem na libovolnou prázdnou oblast plochy a vyberte Nový. Vybrat Zkratka z další rozbalovací nabídky.

  Plocha Windows s otevřenou nabídkou po kliknutí pravým tlačítkem a zvýrazněnými položkami Nový a Zástupce

 4. V okně Vytvořit zástupce vložte do pole umístění následující řetězec a vyberte další:

  rundll32.exe printui.dll,PrintUIEntry /o /n „Název tiskárny“

  Vytvořit okna zástupců se zvýrazněnou cestou tiskárny a Další

  Nahradit Název tiskárny v řetězci výše na název tiskárny, kterou jste si poznamenali v předchozím kroku.

 5. V dalším okně pojmenujte zástupce. Pokud chcete, můžete použít název tiskárny.

  Plocha Windows se zvýrazněným názvem nového zástupce

 6. Po vytvoření zástupce na něj dvakrát klikněte, abyste se ujistili, že funguje. Pokud funguje správně, zobrazí se okno pro tiskovou frontu se všemi aktivními tiskovými úlohami.

  Zástupce tiskárny se zvýrazněnou tiskovou frontou

 7. Dále je vhodné dát zástupci ikonu tiskárny. Chcete-li to provést, klepněte pravým tlačítkem na ikonu zástupce a vyberte Vlastnosti.

  Nabídka po kliknutí pravým tlačítkem myši na ikonu zástupce se zvýrazněnými vlastnostmi

 8. V okně Vlastnosti vyberte Zkratka kartu a vyberte Změnit ikonu knoflík.

  Vlastnosti zástupce se zvýrazněnou kartou Zástupce a ikonou Změnit

 9. Vybrat Procházet , vyhledejte soubor shell32.dll ve složce WindowsSystem32, vyberte jej a poté vyberte obraz tiskárny ze seznamu systémových ikon. Vybrat OK až budete hotovi.

  Vlastnosti zástupce se zvýrazněným umístěním procházení, novými ikonami a OK

  Ikonu tiskárny z tohoto seznamu nemusíte vybírat. Ikonu tiskárny můžete přizpůsobit libovolným obrázkem, ale ikona tiskárny bude poskytovat stejný dojem jako předchozí odkaz na hlavním panelu tiskárny v předchozích verzích systému Windows.

 10. Pokud jste spokojeni s tím, že máte na ploše zástupce tiskárny, můžete se zastavit zde. Pokud však chcete přidat ikonu tiskárny na hlavní panel Windows 10, klepněte na zástupce pravým tlačítkem a vyberte Připnout na hlavní panel.

  Místní nabídka po kliknutí pravým tlačítkem se zvýrazněnou možností Připnout na hlavní panel

 11. Tím připnete zástupce fronty tiskárny na hlavní panel Windows 10. Kdykoli chcete zobrazit aktivní tiskové úlohy v tiskové frontě, můžete vybrat tuto ikonu.

  Nová ikona zástupce tiskárny zvýrazněná na hlavním panelu

FAQ

 • Jak vytvořím zástupce na ploše ve Windows 10?

  Chcete-li vytvořit zástupce na ploše systému Windows 10 pro jakýkoli soubor nebo program, klikněte pravým tlačítkem na prázdnou oblast na ploše a vyberte Nový > Zkratka. V průvodci Vytvořit zástupce vyberte Procházet najít soubor nebo program, který potřebuje zástupce. Až to najdete, vyberte OK > dalšízadejte název a vyberte Dokončit.

 • Jak změním cíl zástupce ve Windows 10?

  Chcete-li změnit cíl zástupce, klepněte na zástupce pravým tlačítkem a vyberte Vlastnosti. Vybrat Zkratka tab. V cílová pole, změňte aktuální cestu zkratky na umístění vašeho nového cíle.