Skip to content

Jaký je dosah typické Wi-Fi sítě?

1 de Srpen de 2021
range of typical wifi network 816564 da1c835a9e9841079f9e99e0a188234c

Když jste v bezdrátové síti a věci jsou pomalé nebo dokonce vůbec nefungují, můžete slyšet, že jste mimo dosah Wi-Fi nebo že je signál slabý. Jaký je tedy dosah typické sítě Wi-Fi a potřebujete být v blízkosti routeru nebo bezdrátového přístupového bodu, abyste získali dobré a trvalé připojení? Bezdrátová síť využívá rádiové vlny, stejně jako televizory a mobilní telefony. Rádiová vlna dále degraduje signál od svého zdroje.

Rozsah Wi-Fi

Dosah bezdrátové sítě se může velmi lišit v závislosti na typu sítě. Standardní domácí síť využívající jeden bezdrátový router může sloužit jako obydlí pro jednu rodinu, ale často ne o mnoho více.

Obchodní sítě s mřížkami přístupových bodů mohou sloužit velkým kancelářským budovám a v některých městech byly vybudovány bezdrátové hotspoty o rozloze několika čtverečních mil. Náklady na výstavbu a údržbu těchto sítí se samozřejmě výrazně zvyšují s tím, jak se rozsah zvyšuje. Obecné pravidlo pro domácí sítě říká, že směrovače Wi-Fi pracující v pásmu 2,4 GHz mohou dosáhnout až 150 stop uvnitř a 300 stop venku. Starší směrovače 802.11a, které běžely v pásmech 5 GHz, dosahovaly přibližně jedné třetiny těchto vzdáleností. Novější směrovače 802.11n a 802.11ac, které pracují v pásmech 2,4 GHz i 5 GHz, dosahují větších vzdáleností. Protože používá užší vlnové délky, je 5 GHz Wi-Fi připojení náchylnější k překážkám než 2,4 GHz připojení, a proto bude mít obvykle o něco kratší efektivní dosah, obvykle o 10 až 15 stop kratší.

Faktory ovlivňující dosah

Existují tři hlavní faktory, které ovlivňují váš dosah Wi-Fi: samotný přístupový bod nebo router, struktura, ve které se nacházíte, a bezdrátový standard, který používáte.

Přístupový bod nebo směrovač

Rozsah signálu Wi-Fi jakéhokoli daného přístupového bodu se u jednotlivých zařízení výrazně liší. Faktory, které určují dosah přístupového bodu, zahrnují konkrétní protokol 802.11, který provozuje, sílu jeho vysílače zařízení a povahu fyzických překážek a rádiového rušení v okolní oblasti. Vzdálenost, na kterou se někdo může připojit k přístupovému bodu, se liší v závislosti na orientaci antény. Zejména uživatelé chytrých telefonů mohou zaznamenat zvýšení nebo snížení síly připojení jednoduše otočením zařízení v různých úhlech. Kromě toho některé přístupové body používají směrové antény, které umožňují delší dosah v oblastech, na které anténa ukazuje, ale kratší dosah v jiných oblastech. Pokud nedosahujete potřebného signálu, vyměňte anténu dodanou se směrovačem.

Typ konstrukce nebo budovy

Fyzické překážky v domácnostech, jako jsou cihlové zdi a kovové rámy nebo obklady, mohou snížit dosah sítě Wi-Fi o 25 procent nebo více. Signál Wi-Fi slábne pokaždé, když narazí na překážku, což se děje hodně uvnitř, díky stěnám, podlahám a dokonce i elektronickému rušení způsobenému spotřebiči.

Bezdrátový standard

Používaný bezdrátový standard má přímý vliv na dosah a sílu bezdrátového signálu. Protokol 802.11g má vnitřní dosah 125 stop, zatímco 802.11n má dosah 235 stop.