Skip to content

Nápady školních projektů pro studenty IT a počítačových sítí

8 de Červenec de 2021
GettyImages 595349863 597a57e46f53ba00110c16d9

Studenti středních a vysokých škol, kteří studují počítačové sítě a informační technologie, jsou často žádáni, aby v rámci svých kurzů dokončili projekty třídy. Zde je několik nápadů pro studenta, který potřebuje přijít se školním projektem zahrnujícím počítačové sítě.

Projekty zabezpečení sítě

Včasné a důležité jsou studentské projekty, které testují úroveň zabezpečení nastavení počítačové sítě nebo ukazují způsoby, jak lze narušení zabezpečení.

Network Sniffers

Studenti mohou navrhnout projekt, který provozuje síťové čichače, aby zachytil provoz odeslaný přes síťové připojení a identifikoval všechny různé síťové protokoly, které používá.

Antivirus

Vytvořte projekt, který měří účinky antivirového softwaru na využití a výkon procesoru počítače, ať už s nebo bez pohledu na účinnost antivirového softwaru při prevenci síťových červů, trojských koní a virů.

Firewall

Studenti, kteří aspirují na vývojáře softwaru, mohou strukturovat projekt kolem budování síťové brány firewall.

Rozvíjející se projekty internetu a síťových technologií

Experimentování s technologiemi, které jsou v tomto odvětví v současné době horké, může být skvělým způsobem, jak se dozvědět o jejich výhodách a omezeních v reálném světě. Například by projekt mohl prozkoumat, co by bylo potřeba, aby rodina dovybavila své stávající domácí spotřebiče, osvětlení nebo bezpečnostní systém tak, aby fungovaly jako gadgety internetu věcí (IOT), a podrobně popsat, jaké zajímavé způsoby použití tato nastavení mohou mít.

Projekty a nastavení sítě

Zkušenosti s vytvářením malé sítě mohou studentům pomoci naučit se hodně o základních síťových technologiích. Projekty na úrovni pro začátečníky zahrnují sdružování různých typů zařízení a hodnocení konfiguračních nastavení, která každý nabízí, s podrobným popisem, jak snadné nebo obtížné je zajistit fungování konkrétních typů připojení. Projekty studentů IT mohou zahrnovat plánování velké počítačové sítě, jako je síť využívaná školami, podniky, poskytovateli internetových služeb a datovými centry. Plánování kapacity sítě zahrnuje odhad nákladů na vybavení, rozhodnutí o uspořádání a zvážení softwaru a služeb, které může síť podporovat. Projekt může také zahrnovat studium designu stávajících sítí, například školních, a identifikaci způsobů, jak je zlepšit.

Studie výkonu sítě

Studenti mohou posoudit výkonnostní charakteristiky místních sítí a připojení k internetu za různých podmínek. Projekt by mohl měřit skutečné rychlosti přenosu dat a latenci reálných síťových aplikací spolu s účinky přetížení síťového provozu na aplikace. Další projekt by mohl měřit účinky fyzických překážek nebo zdrojů bezdrátového rušení, jako jsou mikrovlnné trouby, na aktivní připojení k síti. Porovnáním a porovnáním různých faktorů vzniká mnoho různých typů projektů. Jeden projekt by mohl porovnat rozdíly ve výkonu mezi různými typy síťového hardwaru, jako jsou směrovače, od různých výrobců, nebo porovnat rozdíly v operačním systému, například mezi Windows a Linux. Studenti mohli dokonce porovnat a porovnat výkon softwarových aplikací, jako jsou webové servery. Aspirující softwaroví vývojáři mohli otestovat své kotlety upravující otevřené softwarové aplikace tak, aby používaly techniky paralelního programování.

Pro mladší studenty

Žáci základních a středních škol se mohou začít připravovat na tyto druhy projektů tím, že se naučí kódovat. Rodiče mohou vyzkoušet několik bezplatných programovacích jazyků a nástrojů vhodných pro děti, které jim pomohou začít.