Skip to content

Příkaz Diskpart (konzola pro zotavení)

1 de Srpen de 2021
Lifewire Share Image 46adcf5791084a5c80ac92ab3a24d05a

Příkaz diskpart je příkaz konzoly pro zotavení, který se používá k vytváření nebo odstraňování oddílů na pevných discích.

Dostupnost příkazu Diskpart

Příkaz diskpart je k dispozici z konzoly pro zotavení v systému Windows 2000 a Windows XP. Příkaz diskpart je také dostupný z příkazového řádku a slouží ke spuštění nástroje DiskPart. Správa oddílů je také možná bez použití příkazu z jakékoli verze systému Windows pomocí nástroje Správa disků.

Syntaxe příkazu Diskpart

diskpart /přidat

/přidat = /přidat volba vytvoří nový oddíl na uvedeném pevném disku.

diskpart /vymazat

/vymazat = Tato volba odstraní zadaný oddíl na zadaném pevném disku.

Příkazy příkazu Diskpart

diskpart /add Device HardDisk0 5000

Ve výše uvedeném příkladu vytvoří příkaz diskpart oddíl 5 000 MB na pevném disku umístěném na Zařízení HardDisk0.

diskpart /delete Device HardDisk0 Partition1

Ve výše uvedeném příkladu příkaz diskpart odstraní Oddíl 1 oddíl umístěný na pevném disku Zařízení HardDisk0.

diskpart /smazat G:

Ve výše uvedeném příkladu příkaz diskpart odebere oddíl, kterému je aktuálně přiřazeno písmeno jednotky G.

Příkazy související s Diskpart

Příkazy fixboot, fixmbr a bootcfg se často používají s příkazem diskpart.