Skip to content

Rozdíly mezi směrovači, přepínači a rozbočovači

12 de Srpen de 2021
teenage girl adjusting cable of equipment mounted on wall at home 944229140 5b8317bcc9e77c00508aaf0d

Síťové směrovače, přepínače a rozbočovače jsou standardní součástí kabelových ethernetových sítí. Tato zařízení mají několik společných věcí. Všechno jsou to malá, krabicová elektronická zařízení vyrobená z plastu nebo kovu, která umožňují komunikaci mezi zařízeními prostřednictvím internetového protokolu. Navíc mají fyzické porty pro elektrickou energii, připojení k síťovým zařízením a LED diody pro zobrazení stavu. Vzhledem k těmto podobnostem se směrovače, přepínače a rozbočovače mohou na první pohled zdát totožné, ale mají důležité rozdíly.

Směrovače předávají síťová data inteligentněji

Zatímco rozbočovače, přepínače a směrovače sdílejí fyzické vzhledy, směrovače se podstatně liší svým vnitřním fungováním a obsahují podstatně více logiky. Tradiční routery jsou navrženy tak, aby spojovaly více lokálních sítí (LAN) s WAN (Wide Area Network). Směrovače slouží jako přechodné cíle pro síťový provoz. Přijímají příchozí síťové pakety, dívají se dovnitř každého paketu, aby identifikovali zdrojovou a cílovou síťovou adresu, a pak tyto pakety přeposílali tam, kde je to potřeba, aby se zajistilo, že data dosáhnou svého konečného cíle. Tyto věci neumí ani přepínače, ani rozbočovače.

Směrovače pomáhají připojit domácí sítě k internetu

Směrovače pro domácí sítě (často nazývané širokopásmové směrovače) připojují domácí síť k internetu za účelem připojení k internetu. Naproti tomu přepínače (a rozbočovače) nejsou schopny připojit se k více sítím nebo sdílet internetové připojení. Síť pouze s přepínači a rozbočovači musí místo toho určit jeden počítač jako bránu k internetu a toto zařízení musí mít dva síťové adaptéry pro sdílení-jeden pro připojení směřující domů a druhý pro připojení směřující k internetu. Se směrovačem se všechny domácí počítače připojují k routeru jako peer a směrovač zvládá všechny takové funkce internetové brány.

Směrovače jsou také chytřejší i jinými způsoby

Širokopásmové směrovače navíc obsahují několik funkcí nad rámec tradičních směrovačů, jako je integrovaný server DHCP a podpora brány firewall v síti. Bezdrátové širokopásmové směrovače dokonce obsahují vestavěný ethernetový přepínač pro podporu kabelového připojení k počítači (a umožnění rozšíření sítě připojením dalších přepínačů v případě potřeby).

Přepínače vs. rozbočovače

Přepínače jsou alternativy k rozbočovačům s vyšším výkonem. Oba předávají data mezi zařízeními, která jsou k nim připojena. Rozbočovače tak činí vysíláním dat do všech ostatních připojených zařízení, přičemž přepínače nejprve určují, které zařízení je zamýšleným příjemcem dat, a poté je odesílají na toto jedno zařízení přímo prostřednictvím „virtuálního okruhu“. Když jsou například k rozbočovači připojeny čtyři počítače a dva z těchto počítačů spolu komunikují, rozbočovače procházejí veškerým síťovým provozem do každého ze čtyř počítačů. Přepínače jsou na druhé straně schopné určit cíl každého jednotlivého prvku provozu (například ethernetový rámec) a selektivně předávat data do jednoho počítače, který to skutečně potřebuje. Toto chování umožňuje přepínačům generovat méně celkového síťového provozu ve srovnání s rozbočovači – výhoda u zaneprázdněných sítí.

A co Wi-Fi přepínače a rozbočovače?

Domácí sítě Wi-Fi využívají směrovače, ale technicky nemají koncept bezdrátového přepínače nebo rozbočovače. Bezdrátový přístupový bod funguje podobně (ale ne identicky) jako kabelový přepínač.