Skip to content

Systemroot Command (konzola pro zotavení)

16 de Srpen de 2021
systemroot xp recovery console defdbb4e538242338b0c506b38fd2761

Příkaz systemroot je příkaz konzoly pro zotavení, který nastaví aktuální složku, ve které pracujete, jako složku rootroot.

Dostupnost příkazu Systemroot

Příkaz systemroot je k dispozici pouze z konzoly pro zotavení v systému Windows 2000 a Windows XP.

Syntaxe příkazu Systemroot

kořenový adresář systému

Příkaz systemroot nemá žádné další přepínače ani možnosti.

Příklady příkazů Systemroot

systemroot

Ve výše uvedeném příkladu zadáním příkazu systemroot nastavíte proměnnou prostředí % systemroot % na adresář, ze kterého zadáváte příkaz. Pokud například pracujete v C: Windows adresář a zadáte příkaz systemroot, proměnná prostředí % systemroot % bude nastavena na C: Windows.