Skip to content

Zobrazit dvě prezentace PowerPoint současně

1 de Srpen de 2021
adults collaborate collaboration 1036641 5c173c9346e0fb0001d878f7

Skládáním oken můžete zobrazit dvě (nebo více) prezentací aplikace PowerPoint současně. Pokyny v tomto článku platí pro PowerPoint 2019, 2016, 2013, 2010; PowerPoint pro Microsoft 365 a PowerPoint pro Mac.

Zobrazit dvě prezentace najednou

Skládejte okna, abyste si mohli prohlížet každou prezentaci, aniž byste museli listovat dopředu a dozadu.

  1. Otevřete dvě prezentace.

  2. Jít do Pohled.

  3. Vybrat Uspořádat vše. PowerPoint staví obě prezentace vedle sebe.

  4. Přepínáním mezi snímky je můžete jednotlivě porovnávat.

Chcete -li kopírovat snímky mezi dvěma otevřenými prezentacemi, změňte zobrazení v obou uspořádaných prezentacích na zobrazení Řazení snímků. Chcete -li kopírovat snímky, přetáhněte vybrané snímky z jedné prezentace do druhé.

Porovnání dvou prezentací v zobrazení Řazení snímků

The Uspořádat vše volba poskytuje nejlepší výsledky, pokud používáte dvě prezentace. Pokud chcete uspořádat více než dvě prezentace, budete k tomu potřebovat mnohem větší displej.