Skip to content

Jak to opravit, když se PS4 nepřipojí k Wi-Fi

6 de Srpen de 2021
GettyImages 538358495 2950e5fe9bb34dbaa11dbfe65cc58e6c

Není nic frustrovanějšího než PlayStation 4, který se nemůže dostat online, když si chcete zahrát hru, aktualizovat systém, stáhnout nový titul nebo sledovat film. Důvodů, proč se to děje, je více a některé jsou složitější než jiné. Níže uvádíme možné příčiny a řešení.

Příčiny nepřipojení systému PS4 k internetu

Důvodů, proč se váš PS4 nepřipojí k internetu, může být mnoho, ale toto jsou některé z nejčastějších problémů:

 • PlayStation Network (PSN) je offline.
 • Vaše síť Wi-Fi ztratila připojení k internetu.
 • Pokoušíte se připojit pomocí neplatného uživatelského jména nebo hesla.
 • Nastavení DNS na vašem PS4 není správně nakonfigurováno.
 • Vzdálenost mezi vaším PS4 a bezdrátovým routerem je příliš velká, což způsobuje občasnou ztrátu signálu.

Jak to opravit, když se váš PS4 nepřipojí k Wi-Fi

Chcete -li konzolu PS4 znovu připojit k internetu, postupujte podle níže uvedených doporučení.

 1. Zkontrolujte stav sítě PlayStation Network. Pokud je PSN offline, nezáleží na tom, zda se konzole může připojit k Wi-Fi. Jako první krok tedy zkontrolujte jeho stav. Hráči často chybně diagnostikují výpadky PSN jako problém s jejich síťovým připojením, což může způsobit zbytečný zmatek.

 2. Restartujte modem a router. Nejlepší je restartovat modem i bezdrátový router. Poté ověřte, zda se konzole může připojit k síti Wi-Fi, než předpokládáte, že problém je v systému PS4. Restartujte modem a router ručně, počkejte asi pět minut a poté zkontrolujte, zda PS4 dokáže navázat připojení. Pokud si nejste jisti, jak tato zařízení zapínat a vypínat, nahlédněte do příruček k zařízením nebo na zákaznickou podporu poskytovatele služeb.

 3. Restartujte PlayStation 4. Poté restartujte PS4 a zkontrolujte, zda se poté úspěšně připojí. Konzolu zcela vypněte a znovu zapněte, na rozdíl od vstupu do klidového režimu a následného probuzení operačního systému konzoly.

 4. Potvrďte, že je vaše heslo k Wi-Fi správné. Je možné, že PS4 nemůže navázat připojení k vaší síti Wi-Fi, protože používáte nesprávné heslo, což je problém, který je často špatně diagnostikován, protože frázování chybových zpráv je trochu nejednoznačné. Připojte ke stejné síti Wi-Fi pomocí stejného hesla jiné zařízení (například notebook nebo smartphone), nejlépe zařízení, které nedávno vytvořilo úspěšné připojení. Pokud toto druhé zařízení vidí síť Wi-Fi, ale nemůže se k ní připojit pomocí tohoto hesla, je velká šance, že je heslo neplatné. Proces určování správného hesla pro vaši síť Wi-Fi se liší v závislosti na hardwaru a konfiguraci. Pokud nevíte, jak najít nebo změnit heslo k Wi-Fi, nahlédněte do příručky k modemu nebo routeru nebo na zákaznickou podporu vašeho poskytovatele služeb.

 5. Přesuňte svůj PS4 blíže k bezdrátovému routeru. Není to potenciální příčina, o které se často uvažuje, když se zařízení nemůže připojit k Wi-Fi. Fyzická vzdálenost mezi bezdrátovým routerem a PS4 je potenciálním důvodem, proč se nemůžete připojit online. Je také důležité zajistit, aby signál Wi-Fi nebyl rušen rušením souvisejícím se zařízením nebo překážkami, jako jsou zesílené dveře nebo příliš silné stěny.

 6. Změňte číslo kanálu sítě Wi-Fi. Je běžné, že všechna zařízení připojená k internetu používají ve výchozím nastavení stejný úzký rozsah rádiových frekvencí. Stejný kanál mohou používat i vaši sousedé. Chcete -li vytvořit silnější připojení, změňte kanál na bezdrátovém směrovači.

 7. Změňte nastavení DNS na PS4. Jedna běžná příčina problémů s připojením Wi-Fi PS4 se točí kolem nastavení DNS konzoly. Upravte adresy DNS používané ve vaší síti Wi-Fi a zjistěte, zda to problém vyřeší.

 8. Připojte PS4 pomocí kabelového připojení. Pokud jste se pokusili o vše výše uvedené a stále nemůžete připojit konzolu k síti Wi-Fi, použijte spolehlivou pevnou možnost, jako je ethernetový kabel.

 9. Obnovte tovární nastavení PS4. Poslední možností je resetovat PS4 na výchozí tovární nastavení. Pokud jste dosáhli tohoto bodu a stále nemůžete navázat připojení, resetování konzoly je doporučený postup. Před provedením tohoto kroku si zálohujte data a ukládejte hry, jinak můžete o vše přijít.