Skip to content

Co je soubor ACV?

15 de Září de 2021
acv files 5a579476d92b0900361f2ece

Soubor s příponou ACV je soubor Adobe Curve, který Adobe Photoshop používá k ukládání vlastních barev RGB, které byly upraveny pomocí integrovaného nástroje Křivky. Aplikace Adobe Photoshop je nainstalována se soubory ACV uloženými v instalační složce programu. Můžete si také vytvořit vlastní soubory ACV nebo stáhnout soubory ACV z internetu a poté je pomocí nástroje Křivky importovat do Photoshopu.

Photoshop také používá podobný soubor AMP pro ukládání stejných dat, která se nacházejí v souborech ACV, ale můžete křivku nakreslit sami místo úpravy čáry, kterou jste zadali v nástroji Křivky. Pokud jste si jisti, že soubor ACV, který máte, nemá nic společného s Photoshopem, může místo toho jít o soubor zvukového ovladače OS/2.

Jak otevřít soubor ACV

Soubory ACV se vytvářejí a otevírají pomocí programu Adobe Photoshop obraz > Úpravy > Křivky možnost nabídky (nebo Ctrl+M ve Windows). Vyberte buď malé tlačítko nastavení/ozubené kolo v horní části okna Křivky Uložit předvolbu nebo Načíst předvolbu, vytvořit nebo otevřít soubor ACV. Soubor ACV můžete také otevřít uložením do instalačního adresáře Photoshopu. Zobrazí se seznam souboru ACV spolu s dalšími předvolbami v nástroji Křivky. Pokud importujete více souborů Adobe Curve najednou, je to nejlepší způsob, jak to udělat. Zde je příklad výchozí složky používané pro soubory křivek aplikace Adobe Photoshop ve Windows: C: Program Files Adobe Adobe Photoshop 2020 Presets Curves

Pokud máte soubor ACV, o kterém víte, že ho Photoshop nepoužívá, zkuste jej otevřít pomocí volného textového editoru. Tímto způsobem můžete soubor zobrazit jako textový dokument. Pokud se podíváte do textu, možná najdete klíčová slova, která vám pomohou určit, jaký program byl použit k vytvoření souboru ACV, což je obvykle vše, co potřebujete k nalezení programu, který je schopen jej otevřít. OS/2 znamená operační systém/2, takže ACV, což je soubor zvukového ovladače OS/2, je zvukový ovladač používaný v tomto operačním systému. Je velmi nepravděpodobné, že by váš soubor ACV měl tento formát. Upřímně řečeno, pokud ano, pravděpodobně jste to už věděli. Opět existuje velká šance, že soubor ACV, který máte, je spojen s Adobe Photoshop. Pokud tomu tak není, nebo pokud se jiný program pokusí ve výchozím nastavení otevřít soubory ACV a chcete to změnit, je to velmi snadné.

Jak převést soubor ACV

Běžné typy souborů, jako je DOCX a PDF, jsou často převáděny do jiných formátů pomocí bezplatného převaděče souborů, ale soubory ACV ve skutečnosti neslouží účelu mimo kontext aplikace Adobe Photoshop, takže není třeba převádět soubor ACV do jiného formátu . Pokud zjistíte, že váš soubor je opravdu jen textový soubor, můžete jej převést do jiných textových formátů, jako jsou TXT a HTML, pomocí libovolného programu textového editoru. Podívejte se na tento seznam nejlepších editorů volného textu pro naše oblíbené.

Stále nemůžete otevřít svůj soubor?

Primární důvod, proč se váš soubor v tomto okamžiku neotevírá, je s největší pravděpodobností proto, že se ve skutečnosti nezabýváte souborem ACV. Několik dalších typů souborů používá příponu souboru, která je velmi podobná příponě .ACV, takže pokud se váš soubor neotevře pomocí nástroje Křivky Adobe Photoshopu, ujistěte se, že příponu nepřečtete správně. Některé další podobné typy souborů Photoshopu zahrnují soubory ACB, ACF, ACO a ACT, ale žádný z nich se neotevírá stejným způsobem jako soubory ACV. Mezi další podobně pojmenované, ale jiné přípony souborů než Photoshop patří AC3, SCV, ASV a CVX. Pokud se skutečně nejedná o soubor ACV, který se pokoušíte otevřít, prozkoumejte skutečnou příponu souboru a zjistěte, které programy lze použít k jeho otevření nebo převodu.