Skip to content

Co je soubor CSI?

7 de Červenec de 2021
campbell scientific datalogger 5770464e5f9b585875ba8dfc

Soubor s příponou CSI je s největší pravděpodobností datový soubor programu EdLog; vlastní program pro záznam dat vytvořený pro dataloggery Campbell Scientific. Programový kód v souboru CSI je kompilován, aby vytvořil kompilovaný program EdLog s příponou .DLD. ContentServ CS EMMS Suite používá také rozšíření CSI, ale pro soubory ConentServ Include. Jedná se o soubory zdrojového kódu, které mohou obsahovat proměnné a funkce pro odkazování na jiné projekty ContentServ. Pokud váš soubor CSI není v žádném z výše zmíněných formátů, může to být soubor Challan Status Enquiry, soubor Cyberautograph Signed Item nebo Adobe Contribute Shared Settings. Některé soubory CSI se na serveru Microsoft SharePoint zobrazují jako dočasný soubor, který byl vytvořen během zálohování. CSI je také zkratka pro Camera Serial Interface, Computer Security Institute, Common System Interface, Color Solutions International a Construction Specification Institute.

Jak otevřít soubor CSI

Pokud váš soubor CSI odkazuje na soubor dat programu EdLog, lze jej otevřít pomocí LoggerNet společnosti Campbell Scientific. ConentServ Zahrnout soubory, které mají příponu .CSI, se otevírají pomocí EMMS ContentServu. Běžnou otázkou tohoto typu souboru je, jak otevřít soubor Challan Status Enquiry z NSDL. Web TaxCloudIndia obsahuje podrobné pokyny pro stažení souboru CSI z NSDL. S největší pravděpodobností jej otevřete textovým editorem. Adobe Contribute, editor HTML, používá pro konfigurační soubory příponu .CSI. Ukládají informace o tom, jak by měl program spravovat webovou stránku. Obvykle mají nejasný název souboru a jsou uloženy ve složce s názvem „_mm“ v kořenové složce webu. Microsoft SharePoint používá také soubory CSI. Další soubory CSI mohou být soubory podepsané položky Cyberautograph, ale nemáme žádné informace o tom, k čemu se používají nebo jaký program je otevírá. Jiné formáty sdílejí některá stejná písmena jako přípona CSI, takže je nenechte zmást. Některé příklady zahrnují soubory CSO, CGI, CSR, CSH a CS (zdrojový kód Visual C #). Pokud zjistíte, že se aplikace ve vašem počítači pokouší otevřít soubor CSI, ale je to nesprávná aplikace, nebo pokud byste raději měli jiný nainstalovaný program otevřít soubory CSI, přečtěte si část Jak změnit výchozí program pro konkrétní příponu souboru. změna v systému Windows.

Jak převést soubor CSI

Jelikož existuje soubor možných formátů souboru CSI, doporučujeme nejprve jej otevřít v programu, do kterého patří, a poté, pokud je to možné, uložit otevřený soubor do jiného formátu. Obecně se možnost převodu nachází v programu Soubor menu nebo prostřednictvím Vývozní knoflík. Ze všech výše uvedených formátů je však pravděpodobně možné převést pouze soubory Challan Status Enquiry. Pokud sdílíte soubor s někým jiným nebo ho musíte z konkrétního důvodu převést do nového formátu, je pravděpodobně nejlepší zvolit něco běžnějšího. Vzhledem k tomu, že formát je s největší pravděpodobností založen na textu, můžete pravděpodobně převést CSI na PDF nebo jiné formáty textových souborů kompatibilní s Microsoft Excel nebo Word, například XLSX nebo DOCX. Chcete-li to provést, otevřete soubor CSI v textovém editoru a poté jej uložte do základního textového formátu, který je MS Word a Excel schopen otevřít, například TXT. Chcete-li získat tento soubor TXT ve formátu PDF, můžete použít FileZigZag.