Skip to content

Co je soubor CVX?

15 de Září de 2021
cvx file icons 582b37f13df78c6f6a920900

Soubor s příponou CVX je grafický soubor Canvas verze 6, 7, 8, 9 používaný v softwaru Canvas společnosti ACD Systems. Soubory výkresů ve formátu CVX mohou obsahovat nastavení projektu, jako jsou obrazové efekty a vrstvy, stejně jako vektorová a rastrová grafika.

Dávejte pozor, abyste nezamíchali formáty souborů CVX a CMX. Soubory CMX jsou soubory Metafile Exchange Image a přestože jsou podobné souborům CVX, nemůžete je otevřít a převést pomocí všech přesně stejných nástrojů.

Jak otevřít soubor CVX

Soubory CVX lze otevřít pomocí programu ACD Systems Canvas, verze 6 a novější. Další program od ACD Systems, ACDSee, podporuje také formát CVX. Canvas 11 a novější jsou vytvořeny speciálně pro operační systém Windows. Canvas byl pro macOS ukončen v roce 2007, po Canvas X. Pokud váš soubor CVX nemůže otevřít Canvas ani ACDSee, je možné, že máte soubor, který používá příponu souboru CVX, ale který nemá nic společného se softwarem ACD Systems. Pokud máte podezření, že tomu tak je, zkuste otevřít soubor CVX v programu Poznámkový blok ++, Windows Poznámkový blok nebo v jiném textovém editoru. Přestože možnost zobrazit soubor v textovém editoru nefunguje u většiny typů souborů, je možné, že váš konkrétní soubor CVX je pouze textový soubor, v takovém případě bude fungovat dobře. I když textový editor zobrazuje nějaký čitelný text, ale není zcela tvořen textem, může vám pomoci zjistit, jaký program byl použit k vytvoření souboru, což vám může pomoci prozkoumat kompatibilní otvírák CVX. Pokud zjistíte, že se aplikace na vašem počítači pokouší otevřít soubor CVX, ale je to špatná aplikace, nebo pokud byste raději měli jiný nainstalovaný program, aby otevíral soubory CVX, můžete vždy změnit výchozí program tak, aby se otevřel pro konkrétní příponu souboru ve Windows .

Jak převést soubor CVX

Software Canvas dokáže exportovat soubor CVX do formátu JPG, PNG, TIF a řady dalších obrazových formátů a také do formátu PDF, DXF, CVI a DWG. Tuto možnost najdete v uložit jako nebo vývozní možnost nabídky, v závislosti na verzi. Canvas můžete také použít k exportu grafického souboru Canvas verze 6, 7, 8, 9 do EPS pro použití v jiných programech, jako je Adobe Illustrator, nebo do PSD pro použití v Adobe Photoshopu. Příponu souboru (jako příponu .CVX) obvykle nemůžete změnit na takovou, kterou váš počítač rozpozná (například .PNG), a očekávat, že nově přejmenovaný soubor bude použitelný. Ve většině případů musí nejprve proběhnout skutečná konverze formátu souboru pomocí metody, jako je ta popsaná výše.

Stále nemůžete otevřít soubor?

Pokud soubor CVX stále nemůžete otevřít, znovu zkontrolujte, zda si jej nezaměňujete s formátem podobného pravopisu, jako je CV, CXF, Flow-Cal Data (CFX), soubor virové databáze ClamAV (CVD), Soubor IBM Rational XDE Collaboration (CBX) nebo soubor Amiga 8SVX Sound file (SVX). Každý z těchto formátů je zcela odlišný od formátu používaného u softwaru ACD Systems, a proto se otevírají pomocí různých programů. FAQ

  • Co je to soubor ACD?

    Soubory s příponou ACD jsou softwarové soubory pro úpravu hudby Sony ACID. Lze je otevřít pomocí programů, jako jsou Sony ACID Pro 7, Sony ACID Music Studio 8 a Sony ACID Xpress. Formát ACD nemá nic společného se softwarem ACD Systems.

  • Co je Canvas X?

    Canvas X je program používaný k vytváření vektorové a rastrové grafiky pro ilustrace, animace a webové publikace. Lze jej také použít pro úpravy fotografií, vytváření prezentací a vizualizaci pracovních toků.

  • Co jsou vektory v animaci?

    Vektorová animace označuje animaci tvořenou spíše tvary než pixely. Vektorovou grafiku lze škálovat bez ztráty kvality a vektorová animace je plynulejší, protože obrázky jsou vykreslovány pomocí matematických hodnot místo nastavených hodnot pixelů.